YouTube ทดสอบฟีเชอร์ใหม่ ใช้ AI ช่วยสรุปเนื้อหา สรุปคอมเมนต์ ให้ผู้ใช้ YouTube Premium

YouTube ทดสอบฟีเชอร์ใหม่ ใช้ AI ช่วยสรุปเนื้อหา สรุปคอมเมนต์ ให้ผู้ใช้ YouTube Premium

7 พ.ย. 2023
ในวันนี้ Google เพิ่งจะประกาศ เริ่มทดสอบฟีเชอร์ Generative AI บนแอป YouTube
แล้วครีเอเตอร์ และคนดูทั่ว ๆ ไป จะได้ใช้ประโยชน์ จากฟีเชอร์ใหม่นี้อย่างไร MarketThink จะสรุปให้อ่านกัน
เริ่มต้นด้วยฟีเชอร์แรก ที่เพิ่มเข้ามา ก็คือ “การสรุปคอมเมนต์” ด้วย AI
โดย AI จะทำหน้าที่แยก และจัดหมวดหมู่ของคอมเมนต์ต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม ตามใจความ ของแต่ละคอมเมนต์
การใช้งานจริงที่ YouTube ยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือ การใช้ฟีเชอร์ AI นี้ สรุปคอมเมนต์ ในคลิปวิดีโอที่มีคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก
ทำให้ครีเอเตอร์ผู้เป็นเจ้าของคลิปวิดีโอ สามารถจับทิศทางของคอมเมนต์ได้โดยง่าย และรู้ว่าผู้ชม ชอบ หรือไม่ชอบอะไร ในคลิปวิดีโอนั้น
รวมถึงยังช่วยให้ครีเอเตอร์ นำทิศทางของคอมเมนต์ ไปใช้ในการพัฒนาคลิปวิดีโออื่น ๆ ในอนาคต ได้อีกด้วย
ส่วนอีกฟีเชอร์หนึ่ง ก็คือ “Conversational AI Tools” เป็น AI Chatbot ที่ทำงานบน YouTube โดยเฉพาะ
โดยฟีเชอร์นี้ ผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์กันมากที่สุด ก็น่าจะเป็นผู้ชมคลิปวิดีโอทั่ว ๆ ไป
เพราะผู้ชมคลิปวิดีโอ สามารถ “แช็ต” เพื่อถามคำถามต่าง ๆ กับ AI ของ YouTube ได้ เช่น
- ให้ AI ช่วยแนะนำโจทย์คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่กำลังรับชมอยู่
- ให้ AI ช่วยแนะนำคลิปวิดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอที่กำลังรับชมอยู่
- ให้ AI ช่วยสรุปเนื้อหา ของคลิปวิดีโอ ที่กำลังรับชมอยู่
อย่างไรก็ตาม YouTube ระบุว่า ฟีเชอร์ AI ข้างต้นนี้ ยังอยู่ในช่วงการทดสอบเท่านั้น
และหากผู้ใช้ YouTube คนใด ต้องการใช้งาน ก็ต้องเข้าไปเปิดการใช้งานฟีเชอร์นี้ด้วยตนเองก่อน
และที่สำคัญก็คือ ต้องเป็นผู้ใช้ YouTube Premium เท่านั้น..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.