ครั้งแรก บัญชีเงินฝากประจำ ttb ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่อต่อยอดเงินธุรกิจให้เติบโต

ครั้งแรก บัญชีเงินฝากประจำ ttb ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่อต่อยอดเงินธุรกิจให้เติบโต

8 พ.ย. 2023
นางกนกพร จูฑา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ttb ต้องการช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร และต่อยอดทางการเงินให้แก่ลูกค้าธุรกิจ ด้วยการออกแบบบัญชีฝากประจำเพื่อลูกค้านิติบุคคลโดยเฉพาะ
ที่มาพร้อมผลตอบแทนสูง แต่ยืดหยุ่นตามความต้องการในการวางแผนการเงิน ตอบโจทย์ในเรื่องระยะเวลาในการรับดอกเบี้ยที่เร็วขึ้น และการถอนเงินก่อนกำหนดได้หากมีความจำเป็นต้องนำไปใช้เพื่อธุรกิจ โดยไม่ถูกลดดอกเบี้ย
บัญชี ttb เงินฝากประจำ สำหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่อการวางแผนต่อยอดเงินของธุรกิจให้งอกเงย มี 2 ประเภท ได้แก่
1. บัญชี ttb เงินฝากประจำ พลัส 12 เดือน สำหรับลูกค้านิติบุคคล
บัญชีเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน เหมาะกับลูกค้ากลุ่มมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และเจ้าของธุรกิจที่มีสภาพคล่องคงเหลือระยะยาว ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนสูง (ดอกเบี้ย 1.8% ต่อปี) และจุดเด่นของบัญชีนี้ คือ ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน จึงสามารถนำดอกเบี้ยออกมาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจได้เร็วขึ้น
2. บัญชี ttb เงินฝากประจำ อัพ แอนด์ อัพ สำหรับลูกค้านิติบุคคล
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภท 24 เดือน ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจที่ต้องการพักเงินก่อนลงทุน แต่ยังอยากได้ผลตอบแทนที่สูงและความยืดหยุ่นในการถอนเงินควบคู่กัน เพื่อนำไปบริหารสภาพคล่องทางธุรกิจ โดยจุดเด่นของบัญชีนี้ คือ
• ยิ่งฝากนานยิ่งได้ดอกเบี้ยสูง ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุก 6 เดือน สูงสุด 2.4% ต่อปี (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.95% ต่อปี)
• ได้รับดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน 
• มีความยืดหยุ่น เพิ่มสภาพคล่อง ถอนออกก่อนครบกำหนดได้ โดยไม่ถูกลดดอกเบี้ย
ttb มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนธุรกิจในทุกสถานการณ์ พร้อมก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับลูกค้าธุรกิจที่สนใจ บัญชี ttb เงินฝากประจำ พลัส 12 เดือน และ บัญชี ttb เงินฝากประจำ อัพ แอนด์ อัพ
สามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาของธนาคาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน (หากท่านเป็นลูกค้าธุรกิจของ ttb)
หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 - 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.