Toyota จัดโปรใหญ่ เมื่อซื้อรถ ลุ้นรถ และรางวัลอื่น รวม 300 รางวัล

Toyota จัดโปรใหญ่ เมื่อซื้อรถ ลุ้นรถ และรางวัลอื่น รวม 300 รางวัล

7 ธ.ค. 2023
Toyota จัดแคมเปญส่งท้ายปี “โตโยต้าโปรใหญ่ใจสั่นเว่อร์ ซื้อรถลุ้นรถ”
โดยลูกค้าที่จองรถและออกรถยนต์โตโยต้า รุ่นใดก็ได้ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566
มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล กว่า 300 รางวัล ทั้งรถยนต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่า 8 ล้านบาท
รายละเอียดรางวัล
รางวัลที่ 1 รถยนต์ GR 86 มูลค่า 2,949,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถยนต์ Fortuner GR Sport มูลค่า 1,959,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 รถยนต์ Corolla Altis GR Sport มูลค่า 1,129,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 4 แพคเกจทัวร์ กรุงทพฯ - ฮ่องกง สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
รางวัลที่ 5 โทรศัพท์ Iphone 15 (128 GB) มูลค่า 32,900 บาท จำนวน 30 รางวัล
รางวัลที่ 6 ของที่ระลึก GR Merchandise มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 247 รางวัล
รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 300 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,418,000 บาท
เงื่อนไขของรางวัล 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จับสลากรางวัลผู้โชคดี ในวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. โดยจับสลากรางวัล ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่ 753 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 มกราคม 2567 ทาง www.toyota.co.th และ Facebook Toyota Motor Thailand
ผู้โชคดีที่มีสิทธิรับรางวัลกรณีที่เป็นลูกค้าจองจะต้องเป็นผู้มีชื่อ นามสกุล ตรงกับใบจอง และใบแจ้งจำหน่าย และแจ้งขายผ่านระบบจัดการข้อมูลการขายของโตโยต้า และผู้แทนจำหน่าย
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลข้างต้นมาที่โชว์รูมโตโยต้าที่ผู้โชคดีได้จอง และออกรถ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรอง และหากผู้โชคดีรายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามที่กำหนกจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้องค์กรการกุศลต่อไป
-เอกสารยืนยันสิทธิ์รับรางวัล (เอกสารฉบับตัวจริง)
-สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้านเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน 1 ชุด
-สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าภาษี ณ ที่จ่าย มูลค่าร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล (กรณีลูกค้าในนามนิติบุคคล จะต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจ / แต่งตั้งตัวแทนรับรางวัลในนามบุคคลเท่านั้น)
-สำเนาสมุดจดทะเบียนหรือตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนตร์ 1 ชุด ซึ่งเป็นคันที่จองตามเงื่อนไขในระยะเวลาแคมเปญที่ผู้โชคดีเป็นเจ้าของ (ไม่ใช่ พ.ร.บ.)
-หากเป็นชาวต่างชาติต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
สำหรับลูกค้าผู้ที่ถอนจอง หรือไม่ได้ออกรถภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่สิทธิ์ในการรับรางวัล
ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐาน และคำตัดสินของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นที่สุด
รางวัลข้างต้นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
พนักงานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้า หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1486 หรือโทรฟรีต่างจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชั่วโมงทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th
กติกาการจับรางวัล    
ผู้ร่วมรายการที่จอง และออกรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 ณ โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet โดยเจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์รายชื่อเข้าสู่ระบบ Dealer & Distributor Management System (DDMS) โดยระบบจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยอัตโนมัติ
รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ท่าน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทั้งหมดลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ แล้วนำมากองรวมกันเพื่อทำการจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป
จับรางวัล ณ TOYOTA ALIVE เลขที่ 753 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 มกราคม 2567 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 มกราคม 2567 ผ่านช่องทาง www.toyota.co.th และ Facebook Toyota Motor Thailand
พิเศษ ลูกค้าใหม่ ออกรถง่าย “โตโยต้าใจดี ช่วยผ่อน 10 เดือน”
เงื่อนไข 
โตโยต้าช่วยผ่อน 10 เดือน สำหรับ รุ่น Yaris/ Veloz/ REVO เดือนละ 1,000 บาท
โตโยต้าช่วยผ่อน 10 เดือน สำหรับ รุ่น Camry HEV/ Fortuner Legender เดือนละ 2,000 บาท เมื่อเช่าซื้อ ผ่านสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ลิสซิ่งกสิกรไทย, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
พิเศษ ลูกค้าเก่ากลับเข้าศูนย์ฯ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องราคาเริ่มต้นเพียง 730 บาท 
พร้อมรับฟรี 38 รายการ จากบริการ ECO PACK Service 
ซื้อยางแบรนด์ชั้นนำ 3 ฟรี 1 เส้น ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566
เงื่อนไข 
อายุรถมากกว่า 5 ปี (ส่งมอบก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561) รุ่นที่กำหนด
รับเช็ก 38 รายการ ฟรี เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากบริการ ECO PACK Service เท่านั้น 
ราคาแพ็กเกจน้ำมันเครื่อง ECO PACK Service คำนวนจากรุ่น VIOS 
บริการ ECO PACK Service เฉพาะศูนย์บริการที่ร่วมรายการ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://aftersales.toyota.co.th/ecopack
และ ซื้อยางแบรนด์ชั้นนำ 3 เส้น ฟรี 1 เส้น เฉพาะขนาดและรุ่นที่ร่วมรายการ พร้อมฟรีค่าบริการเปลี่ยน ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ
Tag:toyota
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.