ไทยพาณิชย์ ภูมิใจนำ 2 เอสเอ็มอี คว้ารางวัล SMEs Excellence Awards 2023

ไทยพาณิชย์ ภูมิใจนำ 2 เอสเอ็มอี คว้ารางวัล SMEs Excellence Awards 2023

13 ธ.ค. 2023
ธนาคารไทยพาณิชย์ นำสองพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด และ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2023 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องความเป็นเลิศของผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีศักยภาพ โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้เสนอชื่อ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าว และ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร รับรางวัล Gold Award ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมนำหลักคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารมุ่งหวังว่าการสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในครั้งนี้ จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
โดยมี นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนทัต นิลเอก รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด และ นางสาว จีรธิดา นฤมิตเลิศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.