โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เปิดตัว “CBD First For Palliative Care” 

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เปิดตัว “CBD First For Palliative Care” 

14 ธ.ค. 2023
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง โดยเน้นการรักษาที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล เข้มข้นด้วยการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งให้การดูแลครอบคลุมทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล
นำทีมโดย นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ร่วมด้วย นพ.ศุภชาติ ชมภูนุช แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง และ ดร.ก้องเกียรติ สุริเย Chief executive officer of GRD group (CEO of GRD group)
ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเอ็มซีทีผสมสารสกัดซีบีดี และมีผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาจริงมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆระหว่างการรักษา และผลการรักษา อีกด้วย
นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กล่าวว่า “ทางโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และได้คิดหาทางรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ทั้งผู้ป่วย และผู้ดูแลสามารถใช้ชีวิตระหว่างการรักษาได้ ด้วยสุขภาพจิตที่ดี การรักษาแบบประคับประคอง หรือ Palliative Care
มีเป้าหมายเพื่อการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ ผู้ป่วย ด้วยการดูแล ป้องกัน บรรเทาความทุกข์ทรมาน และดูแลทางด้านจิตใจ ทั้งผู้ป่วย และครอบครัว โดยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยระบุปัญหา ประเมิน จนถึงขั้นตอนการรักษาผู้ป่วย
ส่วนการรักษาด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสารสกัดซีบีดี นั้น จริงๆ มีมานานแล้ว โดยปัจจุบันกัญชาจดขึ้นทะเบียนเป็นแบบยาสมุนไพร ที่สามารถใช้ช่วยบรรเทาอาการ ลดอาการปวด อาการเกร็ง และ รักษาโรคลมชักในเด็กในกรณีที่ดื้อยาได้
ถ้าถามว่าทำไมถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเอ็มซีทีผสมสารสกัดซีบีดี รักษา ก็ เพราะว่าอาหารเสริมชนิดนี้ไม่มีฤทธิ์กระตุ้น การติดยา อาการทางจิต มีความปลอดภัยสูง และไม่มีผลชข้างเคียง เมื่อเปรียบเทียบกับ การใช้ THC (เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล) ที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักขึ้น”
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ป่วยในระยะนี้ต้องการการรักษาที่ตรงจุดมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตให้ดีทั้งผู้ป่วยและครอบครัวผู้ดูแลสำหรับโรคที่สามารถเข้ารับการดูแลแบบประคับประคอง ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มโรคมะเร็ง
2. กลุ่มที่อวัยวะล้มเหลว เช่น โรคถุงลมโป่งพอง, ไตล้มเหลว, หัวใจล้มเหลว, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, ตับแข็งระยะสุดท้าย
3. กลุ่มเปราะบาง กลุ่มสมองเสื่อม กลุ่มที่นอนติดเตียงสามารถเข้ารับการรักษาแบบประคับประคองได้
โดยการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1. การประคับประคองแบบผู้ป่วยนอก มีขั้นตอนตั้งแต่การคาดการณ์และเตรียมพร้อมปัญหาตามโรคที่เป็น ประเมินให้ คำแนะนำ รักษาตามอาการ ในกรณีที่ผู้เป่วยเดินทางลำบากก็อาจใช้การประเมินผ่านระบบเทเลร่วมด้วยได้
2. การประคับประคองแบบผู้ป่วยใน เน้นไปที่การดูแลสร้างสุขภาพจิตที่ดี ปรับสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์กับผู้ป่วย เพราะ ผู้ป่วยที่รับการรักษาจะต้องนอนโรงพยาบาล พร้อมให้ยาผ่านการฉีด, ให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น จึงต้องได้รับการดู เรื่องของสุขภาพจิตเป็นอย่างดี
สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเอ็มซีทีผสมสารสกัดซีบีดี (CBD First) นั้น เป็นการรักษาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ลดผลค้างเคียง และจำเป็นต้องดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง
โดยโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ มีเป้าหมาย การรักษาที่ชัดเจน มีการคัดกรองจากแพทย์และพยาบาลอย่างละเอียด และสร้างความเข้าใจในการรักษาให้ผู้ป่วยก่อนการรักษา การรับยา ปรับยา ใช้อย่างไร ใช้แบบไหน
โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหยดใต้ลิ้น ยาเข้าร่างกายผ่านการดูดซึมจะสามารถรับปริมาณยาได้มากกว่าการกลืนลงทางช่องปาก พร้อมกับใช้หลักการดูแลสุขภาพจิตร่วมด้วย เช่น กิจกรรมปรับสมาธิ, การปรับ สภาพแวดล้อม เป็นต้น การรักษาจะมีการติดตามการรักษาเป็นระยะ
สำหรับผู้ที่สนใจบริการการดูแลแบบประคับประคองโดยใช้ CBD Frist นั้นสามารถเข้ามาติดต่อที่โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ได้ด้วยตัวเอง
หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2944-7111 หรือที่เว็บไซต์ https://www.phyathai.com/th/pytn
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.