เผย แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ที่มีการพูดถึงบนโซเชียลมากที่สุด คือ BYD, CHANGAN และ Tesla

เผย แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ที่มีการพูดถึงบนโซเชียลมากที่สุด คือ BYD, CHANGAN และ Tesla

27 ธ.ค. 2023
ปัจจุบันความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าในไทย เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2566 จากข้อมูลของรอยเตอร์ พบว่าไทยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งสอดคล้องกับงาน Motor Expo 2023 ครั้งที่ 20 พบว่ายอดจองรถยนต์ EV ถล่มทลาย โดยเฉพาะ BYD ที่เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน ซึ่งมียอดจองสูงเป็นอันดับ 1 ในงาน
บริษัท ดาต้าเซ็ต จึงได้ใช้เครื่องมือ DXT360 แพลตฟอร์มติดตามข่าวสารและเสียงของผู้บริโภค (Social Listening) เก็บข้อมูลบน Social Media ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.- 16 ธ.ค. 2566
เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่า แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ มีการพูดถึงบน Social Media ว่าสอดคล้องกับแบรนด์รถที่มียอดจองสูงจากงาน Motor Expo 2023 หรือไม่
เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก Social Media ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า
-10 แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด (By Mention) ได้แก่
1. BYD 19.6%
2. CHANGAN 14.7%
3. Tesla 11.6%
4. AION 10.3%
5. GWM 9.2%
6. MG 8.4%
7. NETA 7.8%
8. Hyundai 7.5%
9. Honda 3.0%
10. อื่น ๆ 7.9%
-10 แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ที่ผู้คนมีส่วนร่วมด้วยมากที่สุด (By Engagement)
1. BYD 22.3%
2. CHANGAN 17.3%
3. Tesla 12.8%
4. Honda 9.4%
5. AION 7.7%
6. NETA 6.1%
7. GWM 5.4%
8. MG 4.4%
9. Hyundai 3.7%
10. อื่น ๆ 10.9%
นอกจากนี้ จากภาพรวมเสียงสะท้อนของผู้บริโภค ที่มีต่อรถยนต์ EV และรถยนต์สันดาปนั้น
ปัจจุบัน เสียงส่วนใหญ่มีแนวโน้มไปในทิศทางเชิงบวกต่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
โดยพบว่าเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อรถยนต์ EV ได้แก่
1. ความคุ้มค่าและความประหยัด
2. ดิไซน์ของรถที่มีความทันสมัย
3. เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือ AI ของตัวรถ
4. ลดมลพิษทางอากาศ
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคบางส่วนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับรถยนต์ EV ในด้านต่าง ๆ เมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาป ได้แก่
1. ปัญหาแบตเตอรี่
2. ความเพียงพอของสถานีชาร์จ
3. คุณภาพการใช้งาน
4. ราคาของประกันรถ ที่อาจแพงกว่ารถยนต์สันดาป
และจากการที่ BYD มีการกล่าวถึง (Mention) และยอด Engagement มากที่สุดเป็นอันดับ 1
พบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ที่คนเลือกใช้รถยนต์ BYD จะสอดคล้องกับเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ที่คนเลือกใช้รถยนต์ EV
ทั้งในเรื่องของดิไซน์รถ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและความบันเทิง และยังเพิ่มความสามารถที่ทำให้ผู้คนสามารถนอนหลับบนรถได้
สุดท้ายในเรื่องของราคา ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ นอกจากค่ายรถยนต์แล้ว ตอนนี้แบรนด์เทคโนโลยี 2 เจ้าดังของจีน ก็ได้ลงมาเล่นตลาดรถ EV ด้วย อย่าง Xiaomi ล่าสุด ได้มีการเปิดตัวรถรุ่น SU 7
และ Huawei ร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ Chery Auto เปิดตัว S7 ภายใต้แบรนด์ Luxeed
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.