ซีพี แอ็กซ์ตร้า เคียงข้างเกษตรกรไทย ตั้งเป้าปี 67 เพิ่มรับซื้อผัก-ผลไม้โตกว่า 20% จากปีก่อน

ซีพี แอ็กซ์ตร้า เคียงข้างเกษตรกรไทย ตั้งเป้าปี 67 เพิ่มรับซื้อผัก-ผลไม้โตกว่า 20% จากปีก่อน

15 ม.ค. 2024
โดยจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรในท้องถิ่น นำเสนอแนวทางในการเพิ่มคุณภาพสินค้า และการเตรียมความพร้อมก่อนนำสินค้าเข้าห้างค้าส่ง-ค้าปลีกสมัยใหม่ ล่าสุดอบรมให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารแม็คโคร ร่วมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร
พร้อมเปิดพื้นที่ขายทั้งในแม็คโครและโลตัส ซึ่งมีสาขากว่า 2,800 สาขาทั่วประเทศ จากการลงพื้นที่พบเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ทีมของแม็คโครได้รับซื้อผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม มะนาว และลำไยพวงทอง เพื่อเตรียมนำเข้ามาจำหน่ายที่แม็คโคร สาขามหาชัย ซึ่งจะเป็นสาขารูปแบบ Hybrid Wholesale แห่งที่ 3 ของประเทศ ในวันที่ 17 มกราคม 2567 การรับซื้อผลผลิตครั้งนี้คาดว่าจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 35 ปี แม็คโครยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายผลผลิต สร้างรายได้ให้กับชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแม็คโคร ผ่านช่องทาง ดังนี้
-เว็บไซต์ https://www.cpaxtra.com/th/home
-ติ๊กต็อก https://www.tiktok.com/@makrothailand
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.