เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้รับยกย่องเป็นหนึ่งใน FINALIST BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA ของกลุ่มโรงพยาบาลที่ทำผลงานเป็นเลิศ บนโซเชียลมีเดีย จากงาน Thailand Zocial Awards 2024

เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้รับยกย่องเป็นหนึ่งใน FINALIST BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA ของกลุ่มโรงพยาบาลที่ทำผลงานเป็นเลิศ บนโซเชียลมีเดีย จากงาน Thailand Zocial Awards 2024

5 มี.ค. 2024
เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งใน FINALIST BEST BRAND PERFORMANCE ของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่ทำผลงานเป็นเลิศบนโซเชียลมีเดีย ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี 
คุณวัชราภรณ์ เจริญธรรมวัชณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดสื่อดิจิตอลและพัฒนาธุรกิจองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ณ True Icon Hall Iconsiam เมื่อเร็วๆ นี้
โดย BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA เป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นเลิศในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องในทุกแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในช่องทาง Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X ที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน และได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มเป้าหมายของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกจากการวัดผลตามมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย WISESIGHT METRIC คำนวณมาจากการวัดประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งการทำกิจกรรมของแบรนด์เอง (Own Channel) และ จากช่องทางที่ผู้อื่นพูดถึงแบรนด์ (Earn Channel)
การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเครือโรงพยาบาลพญาไททุกคน เป็นเครื่องพิสูจน์ความสม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นในการนำเสนอคอนเทนต์สุขภาพให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ไอเดียของการสร้างสรรค์คอนเทนต์สุขภาพของเรา จึงไม่ใช่แค่การทำเหมือนกันในทุกแพลตฟอร์ม แต่จะทำอย่างไรให้แตกต่างและตรงกับไลฟ์สไตล์การเสพคอนเทนต์ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละแพลตฟอร์มมากที่สุด นี่จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายของทีมงาน Digital Fast Lab ที่เป็นกำลังหลักในการดูแลส่วนงานดิจิทัลของเครือโรงพยาบาลพญาไท รวมไปถึงทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อช่วยกันยกระดับมาตรฐานในการนำเสนอคอนเทนต์สุขภาพของเครือโรงพยาบาลพญาไทขึ้นไปอีกขั้น
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.