เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับรางวัลสุดยอดผู้นำ TQA Leadership Excellence Award 2023

เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับรางวัลสุดยอดผู้นำ TQA Leadership Excellence Award 2023

15 มี.ค. 2024
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และนายสุวรรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับความสำเร็จบนเส้นทางสุดยอดผู้นำองค์กร TQA Leadership Excellence Award 2023 แก่นายวีรเดช อัครผลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่เคยได้รับรางวัล TQA หรือ TQC Plus ที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ในการส่งเสริมองค์กรไทยให้มีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ในฐานะต้นแบบองค์กรที่เป็นเลิศ ช่วยยกระดับมาตรฐานองค์กรไทย สู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระดับโลก
อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ที่ได้คว้ารางวัลระดับนานาชาติ Global Performance Excellence Award 2023 ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่มีเกณฑ์รางวัลมา 28 ปี ที่องค์กรจากประเทศไทยได้รับรางวัลความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการสูงสุดระดับ World Class คัดเลือกจากองค์กรที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) รวมกว่า 20 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Asia Pacific Quality Organization เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา 
นายวีรเดช อัครผลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะต้นแบบบริษัทที่เคยได้รับรางวัล Thailand Quality Award 2021รวมถึงรางวัลนานชาติระดับ World Class จาก Global Performance Excellence Award 2023  ในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่หลายๆ องค์กร สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการผลักดันให้ภาคธุรกิจมีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.