King’s Bangkok สานต่อความมุ่งมั่น เปิดโอกาสสู่การศึกษาระดับโลก มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ปีที่ 2

King’s Bangkok สานต่อความมุ่งมั่น เปิดโอกาสสู่การศึกษาระดับโลก มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ปีที่ 2

28 มี.ค. 2024
โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ หรือ King’s Bangkok สานต่อความมุ่งมั่นในการยกระดับนักเรียนไทยสู่โอกาสทางการศึกษาระดับโลก ประกาศมอบทุนเรียนฟรี ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ปีที่ 2 ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (Year 10 และ 12) ตลอดหลักสูตรต่อเนื่องและเงินสนับสนุนจนจบปริญญาตรี รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 5 ล้านบาทต่อคน
เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงและมีความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ แต่ขาดโอกาสหรือยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนนานาชาติ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคิงส์คอลเลจกรุงเทพที่จะเติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน และพาไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
"King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship" เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น Year 10 (มัธยม 3) และ Year 12 (มัธยม 5) จนจบการศึกษาชั้น Year 13 (มัธยม 6) พร้อมทุนเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยไม่มีเงื่อนไขต้องใช้ทุน ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มมอบทุนให้นักเรียนตั้งแต่มัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยจะได้ทุนการศึกษา ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต่าง ๆ ทั้งนี้ เมื่อผู้รับทุนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะได้เงินอุดหนุนสมทบทุนการศึกษาสูงสุดอีก 1 ล้านบาท รวมเป็นเงินกว่า 5 ล้านบาทต่อคน
โดยในปีแรก พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทุน "King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship" ได้รับการตอบรับอย่างเกินความคาดหมาย มีผู้สนใจและสมัครเข้ามาจำนวนมากจากนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ทางโรงเรียนได้มอบทุนให้กับสุดยอดนักเรียนทั้ง  Year 10 (ม. 3) และ Year 12 (ม. 5) โดยมาจากทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด 
คุณครูใหญ่วิลเลียม ฟอร์ส, Headmaster โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวถึงการรับนักเรียนทุนในปีที่ผ่านมาเพิ่มเติมว่า “หลังจากที่เราได้รับนักเรียนทุนเข้ามา นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป โดยไม่ได้มีการแบ่งแยก ว่าเป็นนักเรียนทุนแต่อย่างใด เด็กๆ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกมิติเหมือนกันทุกคน โดยนักเรียนทุนในปีที่ผ่านมาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถเข้ากับสังคมโรงเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากการให้ความสำคัญด้านวิชาการและคุณภาพการเรียนการสอนแล้ว  โรงเรียนยังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดูแลสุขภาพจิตของเด็กๆ เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีและการเรียนอย่างมีความสุขจะมีส่วนช่วยให้พวกเขาเรียนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนการสอบของพวกเขาเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาลัยต่อไป"
สำหรับในปีการศึกษา พ.ศ. 2567 นักเรียนสามารถสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 10 (ม. 3) และ Year 12 (ม. 5) ตามเกณฑ์อายุที่กำหนด และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลการศึกษาย้อนหลัง 2 ปี ยอดเยี่ยม (ไม่น้อยกว่า 3.4 สำหรับโรงเรียนในระบบการศึกษาไทยทั่วไป) มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม และสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติอยู่แล้วนั้น จะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาแบบ Financial Aid (ทุนประเภทขาดแคลน) อยู่ก่อนแล้ว จึงจะมีสิทธิสมัคร King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุนนี้เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนนานาชาติได้จริงๆ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า “โครงการทุนการศึกษา ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ เกิดขึ้นด้วยความเชื่อของคณะครูและผู้บริหารของคิงส์คอลเลจกรุงเทพที่ว่า หากเราสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งที่ดีและเก่งขึ้นมาได้ เราจะมีโอกาสที่จะได้เห็นเด็กคนนั้นเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างโอกาสที่ดีกว่าให้กับคนในสังคมได้
ปีนี้คิงส์คอลเลจกรุงเทพจึงมุ่งมั่นสานต่อความตั้งใจด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ดีและเก่ง มีศักยภาพระดับสูงที่จะพัฒนาตัวเองและสังคมต่อไปอีกเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาชั้นยอดในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติ ทั้งยังสามารถเลือกเรียนตามสาขาและวิชาที่พวกเขาถนัดและชื่นชอบได้ภายใต้หลักสูตรอังกฤษ ตลอดจนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้เชี่ยวชาญในการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและในระดับโลกได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อนำความรู้มาต่อยอด ไม่เพียงแต่กับชีวิตของตนเอง แต่เพื่อประเทศไทยและสังคมในวงกว้างต่อไป”
ทั้งนี้นักเรียนที่ได้ทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะได้รับโอกาสในการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม และเข้าถึง facilities ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในระดับนานาชาติ พร้อมเข้าถึงการเรียนการสอนระดับโลกอย่างแท้จริง ภายใต้การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยมีครูคุณภาพที่คัดสรรตามมาตรฐานและจิตวิญญาณของคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน โรงเรียนแม่ของเรา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก เพื่อผลักดันให้พวกเขาเติบโตอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างก้าวกระโดดและไปได้ไกลกว่าเส้นทางเดิม  ดังนั้น นักเรียนที่จะได้รับทุนนี้ต้องไม่เพียงมีผลการเรียนการสอบ และความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ แต่ยังต้องเป็นผู้ประพฤติตนดี มีศักยภาพ พร้อมที่จะตอบแทนและร่วมสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกันกับเรา 
“ทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เด็กเรียนดีมีศักยภาพแต่ขาดต้นทุนทางการศึกษา ไม่ว่าความฝันของนักเรียนทุนคนนั้นจะเป็นอย่างไร เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะเป็นการเปิดกว้างให้กับโอกาสทางการศึกษาที่จะทำให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาระดับโลกโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศ พร้อมเปลี่ยนชีวิตพวกเขาให้ไปได้ไกลกว่าเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ กล่าว 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและส่งใบสมัครทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ได้ที่ https://n.openlink.co/kingsbangkokscholarship
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.