PROSPECT REIT เผยผลงานไตรมาส 1 ดีตามคาด ท็อปฟอร์มอัตราการเช่า 97.8%  โชว์ศักยภาพคลังสินค้าและโรงงานพื้นที่ Free Zone หนุนรายได้โตแกร่ง

PROSPECT REIT เผยผลงานไตรมาส 1 ดีตามคาด ท็อปฟอร์มอัตราการเช่า 97.8% โชว์ศักยภาพคลังสินค้าและโรงงานพื้นที่ Free Zone หนุนรายได้โตแกร่ง

14 พ.ค. 2024
ล่าสุด บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือ “PROSPECT REIT”
ล่าสุดได้เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 โดยมีสาระสำคัญตามนี้
-มีรายได้รวม 146.67 ล้านบาท เติบโต 26.53% (yoy)
-มีกำไรจากการดำเนินงาน 81.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.83% (yoy)
-มีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) รวมทุกโครงการนิวไฮพุ่งแตะ 97.8%
ทั้งหมดตอกย้ำกลยุทธ์หลักของกองทรัสต์ที่มุ่งลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพสูง ทำเลศักยภาพ สามารถสร้างรายได้แข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่น่าสนใจคือคลังสินค้าและโรงงานในเขตปลอดอากร (Free Zone) ยังคงเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งนักลงทุนไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
โดยแผนสำหรับปี 2567 นี้ทางบริษัทจะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เสริมความมั่นคงระยะยาว
และเตรียมจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วยในรูปแบบประโยชน์ตอบแทน (ปันผล) และเงินเฉลี่ยคืนทุน ในอัตรา 0.2100 บาทต่อหน่วยทรัสต์
มีกำหนดจ่ายเงินออกให้แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และจะมีการประกาศขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน (XD & XN) วันที่ 31 พ.ค. 2567 ที่จะถึงนี้
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้กล่าวว่า
“ตัวเลขผลการดำเนินงานโดยเฉพาะอัตราการเช่าที่สูงต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งกอง สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของทรัพย์สินที่ PROSPECT REIT เข้าลงทุน 4 โครงการ
ทั้งในโครงการเดิม BFTZ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.23, โครงการ X44 ถ.บางนา-ตราด กม.18
โครงการ BFTZ 2 ถ.เทพารักษ์ และ โครงการ BFTZ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.19
ซึ่งการรับรู้รายได้ของทรัพย์สินใหม่ครบหนึ่งปีในไตรมาสนี้ มีอัตราการเช่าเต็ม 100%
มาตั้งแต่ไตรมาสก่อนเป็นไปตามคาดการณ์
ด้วยปัจจัยหลัก 3 ส่วน ทั้งทำเลที่ตั้งของโครงการ, คุณภาพอาคาร
และ คุณภาพการของการบริหารจัดการ
ขณะเดียวกันยังมีผู้เช่าใหม่ในโครงการ BFTZ 1 ใช้พื้นที่สำหรับประกอบธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ สอดคล้องกับเทรนด์การเติบโต
เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพของเราจะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหน่วยได้”
ปัจจุบัน PROSPECT REIT มีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 5,418 ล้านบาท ผู้เช่ากระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคง
รวมถึงแข็งแกร่งด้วยพื้นที่ Free Zone ดึงดูดนักลงทุนไทยและต่างชาติจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ร
องรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่อุปทานครบวงจร
ตั้งแต่ผลิต ประกอบ จัดเก็บและขนส่ง ซึ่งผู้เช่า
(โดยอาคารบนพื้นที่ Free Zone นี้ ประกอบกิจการเป็นโรงงานถึง 82%
เป็นคลังสินค้า 18%)
สำหรับมุมมองภาพรวมทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง
กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2567 จะขยายตัวที่ 2.4% ต่อปี
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว สอดรับกับช่วง High Season ของภาคการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 3 และ 4 คาดจะเข้ามาช่วยกระตุ้นธุรกิจเศรษฐกิจการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
ส่งผลถึงธุรกิจของผู้เช่าในโครงการให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ทางด้านนักลงทุน หากมีสัญญาณของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
จะส่งผลดีต่อการลงทุนใน REIT มากขึ้น
ซึ่ง REIT ถือว่าเป็นทางเลือกที่ความเสี่ยงไม่สูงนัก มีเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
และปัจจุบันการลงทุนใน REIT มีต้นทุนที่ต่ำลงจากการปรับตัวลงของราคาตลาด
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า
รวมถึง REIT มีให้เลือกลงทุนหลากหลายประเภท จึงช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจับตามองสถานการณ์รอบด้าน
พร้อมดำเนินตามกลยุทธ์เรื่องของการลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพ คัดกรองผู้เช่าที่มีมาตรฐาน เตรียมปูทางสู่ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้
นางสาวอรอนงค์ กล่าวสรุป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.