เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัวโซลูชันด้านความยั่งยืน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การใช้น้ำและพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย

เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัวโซลูชันด้านความยั่งยืน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การใช้น้ำและพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย

10 มิ.ย. 2024
เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เปิดตัวโซลูชันใหม่ในชื่อ “Factory Sustainable Solutions” หรือ  “โซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับโรงงาน” นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและน้ำ รวมไปถึงระบบการทำความสะอาดในไลน์การผลิต หรือ ระบบ cleaning-in-place (CIP)
“โซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับโรงงาน” เป็นบริการใหม่ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืนของเต็ดตรา แพ้ค ที่นำเสนอการบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีให้เข้ากับการดำเนินงานของโรงงานผลิตเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับท้องถิ่นและทั่วโลก ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการพลังงานและทรัพยากร เพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและบรรลุถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีส่วนสำคัญอย่างมากในภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคิดเป็น 23% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ต้องอาศัยก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า น้ำมัน และถ่านหิน จึงมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในประเทศถึง 4.48%
ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็น 74% ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ยังได้วางแผนที่จะนำเอากลไกการกำหนดราคาคาร์บอนมาใช้ เช่น การจัดเก็บภาษีคาร์บอนสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิต และผู้นำเข้า ซึ่งระบุอยู่ในร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต้องเผชิญกับแรงกดดันในการปรับเปลี่ยนทางเลือกในการใช้พลังงานจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานหมุนเวียน ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนผ่านมาสู่วิธีที่ยั่งยืนกว่ามักจะมาพร้อมกับต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และยังไม่นับรวมถึงระบบการจัดเก็บภาษีคาร์บอน (CO2)  ที่ทำให้ผู้ผลิตในอุตสากรรมอาหารและเครื่องดื่ม จำเป็นต้องมองหาโซลูชันใหม่ ๆ ในกระบวนการผลิตและซัพพลายเชน เพื่อรับมือกับความท้าทายในการลดต้นทุนการผลิต
“โซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับโรงงาน” ของเต็ดตรา แพ้ค เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์กับทั้งโครงสร้างของระบบการผลิตในทุกขั้นตอน สามารถต่อยอดในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต และยังช่วยให้ผู้ผลิตสามารถลดการใช้และนำทรัพยากรต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น น้ำ พลังงาน และ สารเคมี เพื่อสร้างระบบการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่เข้มงวดมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาวและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ
ทีมงานเต็ดตรา แพ้คที่ดูแล “โซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับโรงงาน” ยังพร้อมช่วยเหลือและให้การสนับสนุนลูกค้าในการคัดสรรเทคโนโลยีและโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการ และพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวสำหรับการออกแบบและติดตั้งไลน์การผลิตให้ตรงตามความต้องการ และเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ พลังงาน และกระบวนการทำความสะอาดภายในระบบการผลิต (CIP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีขั้นสูงที่ "โซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับโรงงาน" นำเสนอ เช่น
Nanofiltration เป็นการกรองน้ำยาทำความสะอาด (ด่าง) ที่ใช้ในกระบวนการทำความสะอาดภายใน (CIP) กลับมาใช้ใหม่ โซลูชันนี้คิดค้นขึ้นโดยเต็ดตรา แพ้ค เพื่อช่วยนำสารเคมีทำความสะอาดและน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเมื่อคิดรวมแล้วสามารถลดน้ำทิ้งจากระบบ CIP ได้มากถึง 90%
Reverse Osmosis เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีการกรองด้วยเมมเบรนที่พัฒนาและถือกรรมสิทธิ์เฉพาะโดยเต็ดตรา แพ้ค เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตามโจทย์ที่หลากหลาย เช่น การแยกชั้นของนมหรือการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
นอกจากนี้ เต็ดตรา แพ้ค ยังร่วมมือกับพันธมิตรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์โซลูชันอีกมากมาย เช่น
HighLift™ heat pump technology เทคโนโลยีปั๊มความร้อน HighLift™ จากการร่วมพัฒนากับบริษัท Olvondo Technology A/S เทคโนโลยีนี้ออกแบบมาเพื่อบูรณาการเข้ากับระบบการทำงานของเครื่องจักรเพื่อนำความร้อนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยสามารถนำมาผลิตเป็นไอน้ำเพื่อใช้ต่อภายในโรงงานได้ ตัวอย่างเช่น เครื่อง Tetra Pak Direct UHT ที่มีความดันสูงถึง 10 บาร์
High temperature heat pumps ระบบปั๊มความร้อนอุณหภูมิสูง จากการร่วมพัฒนากับบริษัท Johnson Controls ระบบปั๊มความร้อนอุณหภูมิสูงช่วยนำพาความร้อนที่ผ่านการใช้งานแล้วส่งต่อไปใช้งานใหม่ในส่วนอื่น ๆ ของโรงงาน
Solar thermal collectors เครื่องเก็บความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จากการร่วมพัฒนากับบริษัท Absolicon โดยกักเก็บความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อจ่ายน้ำร้อนและไอน้ำในอุณหภูมิที่มากกว่า 150°C ทำให้เครื่องเก็บความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นี้เหมาะกับการใช้งานในระบบ UHT
สเตฟาโน วิตเตอร์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Olvondo Technology A/S กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงที่เต็ดตรา แพ้ค กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ โดยเทคโนโลยีปั๊มความร้อน HighLift™ ที่รวมอยู่ในโซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับโรงงาน ช่วยให้ เต็ดตรา แพ้ค นำเสนอโซลูชันเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
เฟรดริก นอร์บอม ผู้อำนวยการสำนักงานสวีเดน บริษัท Johnson Controls System and Service AB กล่าวเสริมว่า “การใช้ความร้อนเป็นสองในสามของการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เทคโนโลยีปั๊มความร้อนเมื่อรวมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบหมุนเวียนจะสามารถทำความร้อนในระบบการผลิตได้
โดยไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Net Zero) เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ เต็ดตรา แพ้ค ในการพัฒนาโซลูชันสำหรับอาคารอัจฉริยะ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่ก้าวสำคัญในการลดการปล่อยมลพิษด้วยเช่นกัน”
ซามีร์ เอล อทาซี ผู้อำนวยการฝ่ายโพรเซสซิ่ง บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเปิดตัวโซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับโรงงานถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับเต็ดตรา แพ้ค โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ
ขณะที่เรามุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและไลน์การผลิตให้เหมาะสม เราได้ตระหนักถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการนำวิธีการเช่นนี้ไปใช้ในระดับโรงงานจากการวางแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
โซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับโรงงานเป็นพัฒนาการที่เกิดจากความเชี่ยวชาญของเรา ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านน้ำ พลังงาน และระบบ CIP โดยการนำเสนอโซลูชันที่ออกแบบมาเฉพาะเสริมเข้ากับความรู้ด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่กว้างขวางของเรา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะช่วยให้เราสนับสนุนลูกค้าในประเทศไทยในการเพิ่มขีดความสามารถสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน และลดต้นทุนการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กันด้วย”
ฟิโอน่า ลีเบเฮนซ์ รองประธานฝ่ายอุปกรณ์หลัก โซลูชันสำหรับโรงงานและการบริหารช่องทางการขาย ของ เต็ดตรา แพ้ค กล่าวว่า “เราภูมิใจในทีมงาน เรารู้ว่าลูกค้าของเราอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานในอนาคตของหลาย ๆ บริษัท
จากการทำงานร่วมกับลูกค้าและทำความเข้าใจถึงความต้องการรวมถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัท เราจึงสามารถนำเสนออุปกรณ์เครื่องจักรที่เหมาะกับโจทย์ของลูกค้าแต่ละราย ผนวกเข้ากับความรู้ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มแบบองค์รวมของเราในการจัดการกับความท้าทายดังกล่าว ซึ่งต้องเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้และวัดผลได้เป็นตัวเงิน”
โซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับโรงงาน เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกที่พร้อมบริการให้คำปรึกษา โดยเป้าหมายของ เต็ดตรา แพ้ค อยู่ที่การพัฒนาและขยายบริการโซลูชันนี้ไปยังทุกตลาด เพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาของลูกค้าของเรา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับโรงงานของเต็ดตรา แพ้ค ได้ที่ www.tetrapak.com/solutions/integrated-solutions-equipment/factory-sustainable-solutions
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.