ซีอาร์จี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

ซีอาร์จี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

20 มิ.ย. 2024
ณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) เป็นประธานในพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 จาก กุลธัช บุญบงการ General Manager บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด
โดยมีพร้อมด้วย ฉัตรชัย อุณหโภคา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์ ธุรกิจร่วมทุน และบริหารช่องทางการขาย และ ฉัตวัฒน์ จันทร์จรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย Digital and Information Technology และ ภีธวัสโชติ ตันวรรณรักษ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
ISO/IEC 27001:2022 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System - ISMS) ทำให้ ซีอาร์จี สามารถจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น
ทำให้เกิดความมั่นใจด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงขึ้นต่อไปได้ และจะทำให้ลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับ ซีอาร์จี มีความมั่นใจได้ว่าข้อมูลของลูกค้ายังคงได้รับการปกป้องและดูแลเป็นอย่างดี
Tag:CRG
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.