ข่าวล่าสุด! ข้อเสนอ ธุรกิจที่จะเปิดได้ในวันที่ 4 พ.ค. แบ่งเป็น 4 สี 4 ระยะ ห่างกัน 14 วัน

ข่าวล่าสุด! ข้อเสนอ ธุรกิจที่จะเปิดได้ในวันที่ 4 พ.ค. แบ่งเป็น 4 สี 4 ระยะ ห่างกัน 14 วัน

27 เม.ย. 2020
หลังจากที่ ศบค. มีมติเห็นชอบต่อเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิวทั่วประเทศอีก 1 เดือน
ทางที่ประชุม ศบค. ก็เห็นชอบผ่อนปรนให้เปิดธุรกิจบางประเภทตามข้อเสนอของสภาพัฒน์ ที่ได้ร่วมหารือกับภาคเอกชน
ซึ่งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาพรุ่งนี้
โฆษก ศบค.ระบุว่า การกลับมาเปิดธุรกิจบางส่วนจะอยู่ภายใต้ข้อเสนอที่จะแบ่งธุรกิจเป็น 4 สี
และการผ่อนปรนจะยึดหลัก แบ่งเป็น 4 ระยะ ห่างกัน 14 วัน ได้แก่
-สีขาว เป็นธุรกิจที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านอาหารที่เปิดในพื้นที่โล่งแจ้ง สวนสาธารณะ
ให้เปิดบริการได้ในวันที่ 4 พ.ค. 63
-สีเขียว เป็นร้านขนาดเล็กติดแอร์ พื้นที่ไม่มาก มีมาตรการควบคุม เช่น ร้านขายหนังสือ, ร้านขายเสื้อผ้า
และสนามออกกำลังกายกลางแจ้ง
ให้เปิดบริการได้ในวันที่ 18 พ.ค. 63
-สีเหลือง เป็นกิจการที่มีพื้นที่ปิด มีขนาดใหญ่ คนใช้บริการจำนวนมาก เช่น ศูนย์อาหาร, ห้างสรรพสินค้า
ให้เปิดบริการได้ในวันที่ 1 มิ.ย. 63
-สีแดง เป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สนามมวย, โรงภาพยนตร์, ศูนย์แสดงสินค้า, แหล่งสถานบันเทิง
ให้เปิดบริการได้ในวันที่ 15 มิ.ย. 63
โดยการผ่อนปรนแต่ละระยะจะต้องเป็นสถานประกอบการที่เปิดได้พร้อมกันทั่วประเทศ ไม่ใช่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามเขต
รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลตลอดเวลา หากมีการแพร่ระบาดจะสั่งหยุดทันที
ขณะที่กิจการเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขด้านสาธารณสุข คือ ต้องเว้นระยะห่าง,ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, มีการวัดไข้, จัดบริการเจลล้างมือ, จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ
อ้างอิง : อินโฟเควสท์
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.