เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป มอบความห่วงใย สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารกว่า 8,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป มอบความห่วงใย สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารกว่า 8,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

27 เม.ย. 2020
ท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด-19 “เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย มอบความห่วงใย และความปรารถนาดีให้แก่เด็กกำพร้า ผู้พิการ และคนชรา เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีผ่านทุกมื้ออาหาร สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร ได้แก่ ผักและเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานเอ็มเค ปริมาณรวมมากกว่า 8,000 กิโลกรัม ให้แก่ 22 สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง และมูลนิธิสำหรับเด็ก คนชรา คนพิการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้ดำเนินการส่งมอบทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึง 30 เม.ย.นี้
• กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ, สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค
• จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย), สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง), สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด, สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด, มูลนิธิวัดสวนแก้ว, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ), สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
• จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
• จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก,
• จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง 
• จังหวัดชลบุรี ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
นอกจากนี้เพื่อแทนคำขอบคุณในความเสียสละของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นนักรบแถวหน้าในสงครามโควิด-19 “เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป” ได้เพิ่มกำลังการผลิตสนับสนุนอาหารกล่องที่มีคุณภาพและปลอดภัยปรุงสดใหม่ทุกวันจากร้านเอ็มเคสุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิจำนวนกว่า 7,400 กล่องต่อวันทุกวันเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น 34 แห่งใน 22 จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึง 30 เมษายนนี้
• กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน), กรมควบคุมโรค, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลราชวิถี
• จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต)
• จังหวัดนครนายก ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลศรีธัญญา และ สถาบันโรคทรวงอก
• จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
• จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช
• จังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
• จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
• จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
• จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี
• จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น
• จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
• จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี
• จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
• จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
• จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
• จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
• จังหวัดอยุธยา ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
• จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
• จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ โรงพยาบาลหัวหิน
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.