กรณีศึกษา สายการบิน จะอยู่รอดในน่านฟ้า COVID-19 อย่างไร

กรณีศึกษา สายการบิน จะอยู่รอดในน่านฟ้า COVID-19 อย่างไร

29 เม.ย. 2020
ปีที่ผ่านมาตลาดสายการบินไทยมีรายได้ร่วมกันมากกว่า 3 แสนล้านบาท
แต่เชื่อหรือไม่ว่าปีนี้ถูกประเมินว่าภาพรวมตลาดจะเหลือเพียง 1.2 แสนล้านบาท เป็นการลดลงมากกว่า 60%
เหตุผลเพราะการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกือบทุกสายการบินต้องหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เดือน มี.ค.- เม.ย. 2020
อีกทั้งในช่วง มกราคม เส้นทางบินระหว่างประเทศมีจำนวนผู้โดยสารลดน้อยลงต่อเนื่อง ด้วยกฎข้อบังคับให้ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์และประกันสุขภาพ
เหตุการณ์ทั้งหมด ทำให้ขาดรายได้มหาศาล
ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินของหลายสายการบินมีปัญหา
เพราะรู้หรือไม่ว่า EIC ประเมินว่าสายการบินสัญชาติไทย
สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในช่วงหยุดบินได้เพียง 3 เดือน
แม้ที่ผ่านมา สายการบินเหล่านี้จะแก้ปัญหาด้วยการ
ลดค่าใช้จ่ายที่ยังคงเหลืออยู่ เช่น
ค่าเช่าเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายพนักงาน, การให้เปลี่ยนเที่ยวบินแทนการคืนค่าโดยสาร
และการหารายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจอื่น ๆ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
และบรรเทาอาการบาดเจ็บจากธุรกิจเท่านั้น
หากจะให้สายการบินเหล่านี้อยู่รอดต่อไป รัฐบาลไทยอาจจะต้องยื่นมือมาช่วยเหลือ เช่น
-ลดค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในธุรกิจการบิน
ก็คือเมื่อสถานการณ์กลับมาให้สายการบินเปิดให้บริการได้
ภาครัฐและ AOT ควรจะลดค่าจอดเครื่องบิน, ลดค่าบริการจราจรทางอากาศ, ลดภาษีเครื่องบินกับภาษีสนามบิน เป็นเวลานาน
เพื่อให้สายการบินเหล่านี้มีต้นทุนในการทำธุรกิจที่น้อยลง
-สนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการบินเพื่อลดการถูกเลิกจ้าง
ภาครัฐอาจต้องอนุมัติวงเงินความช่วยเหลือด้านค่าจ้างพนักงานให้แก่สายการบินต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจ
-พิจารณาให้เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่สายการบิน
จะเห็นได้ว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดของธุรกิจสายการบินทั้งในช่วงวิกฤติ COVID-19 และหลัง ก็คือต้องทำให้ต้นทุนของทุกสายการบินลดน้อยลง เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงิน
เพราะอย่าลืมว่าแม้จะเปิดเส้นทางการบินให้ Take Off แต่ก็ใช่ว่าผู้โดยสารจะเต็มลำ
เพราะจากปัญหาเศรษฐกิจที่โดนผลกระทบจาก COVID-19
จนถึงการหวาดระแวงในการเดินทางท่องเที่ยว
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ก็ยังคงอยู่ต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆ
ที่มา: EIC ธนาคารไทยพาณิชย์
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.