หนึ่งปีมีบัตร Gift Card ที่ไม่ได้ใช้ในสหรัฐ เป็นมูลค่ากว่า 120,000 ล้านบาท

หนึ่งปีมีบัตร Gift Card ที่ไม่ได้ใช้ในสหรัฐ เป็นมูลค่ากว่า 120,000 ล้านบาท

25 พ.ค. 2020
สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาด Gift Card ใหญ่ที่สุดในโลก
ซึ่งชาวอเมริกันจำนวนมาก ชื่นชอบการใช้บัตร Gift Card แทนเงินสด
หรือบางคนก็ชอบซื้อบัตรเก็บสะสมเอาไว้
ในปี 2019 ผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีการซื้อบัตร หรือเติมเงินเข้าในบัตร Gift Card
จากแบรนด์ Starbucks, Amazon และ Home Depot
เป็นเม็ดเงินรวมกว่า 3,130,000 ล้านบาท
ซึ่งเติบโตกว่า 90% หากเทียบกับปี 2005
โดยปกติแล้ว ผู้บริโภคจะใช้บัตร Gift Card จนหมดภายในปีแรก หลังจากเปิดใช้งานบัตร หรือซื้อมา
อย่างไรก็ตาม Mercator Advisory Group รายงานว่า
ในทุกๆปี จะมีบัตร Gift Card ประมาณ 2% - 4% ที่ไม่ได้ถูกใช้
ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาท ถึง 128,000 ล้านบาท
เม็ดเงินจำนวนมากนี้ (ที่อยู่ในบัตร Gift Card) ในแต่ละปี
กำลังถูกลืมไว้ในใต้ลิ้นชัก หรือกระเป๋าเงิน..
“นั่นเป็นเงินจำนวนมาก” Erin Wood ประธานสมาคม the Retail Gift Card Association กล่าว
ทั้งนี้ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ระบุว่า
Gift Card ทั่วไปจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับจากวันที่เปิดใช้งาน
ที่น่าสนใจคือ ในสหรัฐฯ มีเว็บไซต์ออนไลน์ เช่น Cardpool และ Raise
สำหรับคนที่ต้องการขายบัตร Gift Card เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด
โดยเจ้าของบัตรจะได้รับเงิน 70% - 90% ของมูลค่าบัตร ซึ่งขึ้นอยู่กับความนิยมของบัตร
นอกจากนี้ ตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว
มูลค่าบัตร Gift Card ที่ลูกค้าไม่ได้ใช้ หรือหมดอายุลง
บริษัท หรือแบรนด์ต่างๆ จะสามารถรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทได้
ซึ่งในปี 2019 Starbucks ก็ได้รับรู้รายได้ในส่วนนี้ไปแล้ว 4,500 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ในบางรัฐจะมีกฏหมายกำหนดให้บริษัทผู้ออกบัตร
ต้องคืนเงินในบัตรที่เหลืออยู่ให้กับผู้ที่ซื้อบัตรนั้นไป
หรืออาจต้องส่งเงินส่วนนี้ให้กับรัฐบาล
ดังนั้น ถ้าเข้าเกณฑ์ของกฎหมาย บริษัทก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากบัตรที่ผู้บริโภคไม่ได้ใช้
หรือหมดอายุลง และห้ามบริษัทรับรู้รายได้ในส่วนนี้ด้วยนั่นเอง
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.