เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ช่วยสุดตัว เพิ่มส่วนลด 30 - 70% 3 เดือน

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ช่วยสุดตัว เพิ่มส่วนลด 30 - 70% 3 เดือน

1 มิ.ย. 2020
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19
ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้ข้อสรุปคือ
1. สำหรับผู้เช่าสัญญาระยะสั้น แบ่งเป็น ผู้ประกอบการร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มอบส่วนลดเป็นสัดส่วนเรียงตามลำดับ ดังนี้ ส่วนลด 70 % ในเดือนมิถุนายน 60 % ในเดือนกรกฎาคม และ 50 % ในเดือนสิงหาคม ผู้ประกอบการร้านค้าประเภทอื่น ๆ ให้ส่วนลดค่าเช่า 30 % โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563
2. สำหรับผู้เช่าสัญญาระยะยาวมอบส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการ 50 % เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน-สิงหาคม)
3. ร้านค้าที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเภทสินค้าสามารถแจ้งเอ็ม บี เค เพื่อให้พิจารณา ได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม   ซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่ของเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี (SME) และบริษัทยังคงให้ความสำคัญ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทยได้สร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองและมีช่องทางจำหน่ายสินค้า โดยเห็นใจและเข้าใจร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวและต้องการปรับตัวสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนประเภทสินค้าได้
4. เปิดพื้นที่ลานโปรโมชันฟรี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 ให้ร้านค้าในศูนย์การค้าฯ สลับกันนำสินค้า
มาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อสร้างบรรยากาศคึกคักในการจับจ่ายนายสุเวทย์ ได้พูดถึงมาตรการลดค่าเช่าของเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ว่า  “ บริษัทได้ลดค่าเช่า เพื่อช่วยเหลือร้านค้าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่มีสถานการณ์โควิด-19  ล่าสุดวันนี้ก็มีการออกมาตรการมาช่วยเหลืออีกครั้ง  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบทั่วโลกและเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อขนาดไหน ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าเช่า พนักงานที่ต้องดูแล แต่เราก็เห็นใจและเข้าใจความยากลำบากของร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งเวลานี้น่านฟ้ายังปิด เรามีการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน มองทางออกหลาย ๆ ทาง ต้องการให้ทุกคนอยู่และไปด้วยกันได้ เราต้องยืนอยู่ให้ได้และถ้าร้านค้ารายใดไม่ไหวก็ยินดีให้เข้ามาคุยกัน ร้านค้าอยู่กันมานานก็เหมือนคนในครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ตอนนี้เราต้องปรับตัว ที่ผ่านมาเอ็มบีเคก็ปรับตัวมาตลอด มีการเพิ่มร้านค้าใหม่ๆ และบริการที่เข้าถึงลูกค้าคนไทยมากขึ้น”
Tag:MBK
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.