MINT ปลื้ม ผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนเสริมแกร่งทางการเงิน 25,000 ล้านบาท

MINT ปลื้ม ผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนเสริมแกร่งทางการเงิน 25,000 ล้านบาท

22 มิ.ย. 2020
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ผู้นำธุรกิจระดับโลกในหลายอุตสาหกรรม ทั้ง โรงแรม ร้านอาหาร และสินค้าแบรนด์แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เผยผลที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้อนุมัติแผนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดพบว่าบริษัทได้รับสัญญาณบวกทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจโดยกลุ่มไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้เปิดโรงแรมเพื่อให้บริการแล้วประมาณ 50% ทั่วโลก กลุ่มไมเนอร์ ฟู้ด ได้เปิดร้านอาหารเพื่อให้บริการนั่งทานในร้านแล้วกว่า 90% ทั้งในประเทศไทย จีน และออสเตรเลีย ส่วนกลุ่มไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ได้กลับมาเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแล้วเกือบทั้งหมด
นายดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 มีมติอนุมัติแผนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย  การเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน มูลค่า 10,000 ล้านบาท และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ มูลค่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนดังที่บริษัทได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับ (1) การเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering หรือ RO) จำนวน 716,124,785 หุ้น (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 จํานวนไม่เกิน 313,831,156 หุ้น และ (3) รองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 จํานวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น
ทั้งนี้ อัตราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในครั้งนี้ จะไม่ต่ำกว่า 6.45 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และบริษัทได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) เป็นวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งกำหนดวันที่รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) เป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2563
ในส่วนต่อมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ อายุ 3 ปี หรือ MINT-W7 มูลค่า 5,000 ล้านบาท โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 17 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์
นอกจากนี้ ทางบริษัทยังดำเนินการออกหุ้นกู้ไม่มีกำหนดไถ่ถอน หรือ Perpetual bond อีกประมาณ 10,000 ล้านบาทอีกด้วย ซึ่งได้รับแรงตอบรับเบื้องต้นเป็นอย่างดี
ด้าน มร. วิลเลียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการ กล่าวว่าขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่อนุมัติแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินครั้งนี้ ตนเองในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งผู้ก่อตั้ง MINT จะใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองทั้งหมด และจะจองซื้อเกินกว่าสิทธิเช่นกัน  และยืนยันว่าแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินครั้งนี้จะเพียงพอที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ถือเป็นแผนการเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว   และคาดว่าจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E อยู่ที่ไม่เกิน 1.3 เท่า ตามที่บริษัทต้องการรักษาระเบียบวินัยการเงินอย่างสม่ำเสมอในทุกๆสถานการณ์
ในส่วนของ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันจากข้อมูลเมื่อต้นเดือนมิถุนายนจวบจนตอนนี้ บริษัทได้รับสัญญาณการเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย สำหรับประเทศไทย กลุ่มไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้เปิดโรงแรมที่หัวหินเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงสุดสัปดาห์เต็มเกือบ 100% กลุ่มไมเนอร์ ฟู้ด ที่มียอดขายโดยรวมทุกสาขาที่ดีขึ้น จากการเปิดสาขาที่ให้บริการเพิ่มขึ้น และเปิดให้บริการนั่งทานอาหารในร้าน ส่วนกลุ่มไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จุดจำหน่ายสินค้าได้กลับมาเปิดให้บริการ และยังได้รับได้มุ่งเน้นอานิสงค์จากช่องทางขายออนไลน์และการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือและน้ำยาทำความสะอาดอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นในภาวะปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” ที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนซื้อบัตรกำนัลดิจิทัลสำหรับนำไปใช้ร่วมจ่าย 40% ของค่าเดินทาง และ“เราไปเที่ยวกัน” ที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่พักและกิจกรรมของโรงแรม ทางไมเนอร์มีแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ และเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าคนไทยอย่างเหมาะสมต่อไป 
ด้านสถานการณ์ในต่างประเทศ กลุ่มไมเนอร์ โฮเทลส์ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงแรมที่เปิดแล้ว ทั้งในกลุ่มประเทศในยุโรป, ประเทศจีน และ ประเทศเวียดนาม และจะเพิ่มขึ้นอีก เมื่อมีการเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้
###
Tag:MINT
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.