ยอดผลิตรถยนต์ในไทย เดือน มิ.ย. ลดลง 58.5%

ยอดผลิตรถยนต์ในไทย เดือน มิ.ย. ลดลง 58.5%

26 ก.ค. 2020
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต, ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ ในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน มีทั้งสิ้น 71,704 คัน ลดลงจากปีก่อน 58.5%
โดยการผลิตเพื่อส่งออกลดลง 49.2% และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลง 67.4% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 28.0% เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่กลับมาเปิดทำการ และโรงงานเริ่มเปิดสายการผลิตรถยนต์
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ มีจำนวนทั้งสิ้น 606,132 คัน ลดลง 43.1% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562
ผลิตเพื่อส่งออกได้ 346,378 คัน ลดลงจากปีก่อน 37.9%
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศได้ 259,754 คัน ลดลงจากปีก่อน 48.9%
-ยอดขายภายในประเทศ
ยอดขายรถยนต์เดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 58,013 คัน ลดลงจากปีก่อน 32.6% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 43.5% เนื่องจากรัฐบาลผ่อนคลายการล็อกดาวน์ และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 รถยนต์มียอดขาย 328,604 คัน ลดลงจากปีก่อน 37.3%
-การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป
เดือนมิถุนายน 2563 ส่งออกได้ 50,049 คัน ลดลงจากปีก่อน 48.7% 
โดยส่งออกลดลงทุกตลาด เนื่องจากประเทศคู่ค้ายังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 29,239 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 43.1%
ทั้งนี้ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 350,550 คัน โดยส่งออกลดลงจากปีก่อน 37.4% 
มีมูลค่าการส่งออก 187,980 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 34.1%
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.