SEAC ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากร

SEAC ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากร

30 ก.ค. 2020
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ (กลาง) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย พร้อมด้วย นางอริญญา เถลิงศรี (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ให้กับผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากร ในโครงการ YourNextU by SEAC เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนประเทศชาติ พัฒนาและยกระดับความสามารถและคุณภาพการวิจัยไทย ให้เทียบเท่าระดับสากล ณ ห้อง The Capital ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) เมื่อเร็วๆ นี้
Tag:SEAC
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.