เซ็นทรัล รีเทล ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เซ็นทรัล รีเทล ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

31 ส.ค. 2020
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 นำโดยดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายทศ จิราธิวัฒน์ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) และนายญนน์ โภคทรัพย์ (แถวหน้า ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมด้วยคณะกรรมการอิสระ นางภัทรียา เบญจพลชัย (แถวหลัง ที่ 3 จากซ้าย), ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (แถวหน้า ที่ 6 จากซ้าย), นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) และนางปรารถนา มงคลกุล (แถวหน้า ขวาสุด) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.