Bangkok Matching เผยการใช้บริการจัดหาคู่เพิ่มขึ้น 300% ช่วง Covid-19 ระบาด

Bangkok Matching เผยการใช้บริการจัดหาคู่เพิ่มขึ้น 300% ช่วง Covid-19 ระบาด

3 ก.ย. 2020
บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching เผยสถิติว่าการใช้บริการจัดหาคู่ ในช่วงตั้งแต่ช่วง Covid-19 ระบาด มีจำนวนมากขึ้นถึงกว่า 300% จากช่วงเวลาปกติ
โดยผู้ที่สนใจติดต่อใช้บริการจัดหาคู่ของ Bangkok Matching ในช่วงที่ผ่านมา คือ กลุ่มคนโสดที่มีระดับรายได้สูง ส่วนกลุ่มที่มีรายได้อยู่ในระดับกลางถึงต่ำมีสัดส่วนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งจากการวิเคราะห์ของ Bangkok Matching สรุปได้คือ
1.คนโสดที่มีระดับรายได้สูง ส่วนมากอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งในช่วงที่ต้อง Work from home ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น และมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น
2.รู้สึกเหงา เบื่อ หรือรู้สึกท้อแท้ จากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้รู้สึกอยากมีคนรู้ใจมาคอยรับฟังและปรึกษาเวลาที่มีปัญหา
3.กลุ่มคนทำงานระดับล่างลงไป ที่มีสัดส่วนการใช้บริการหาคู่ลดลง อาจเพราะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทำให้รายได้ลดลง หรือหายไปจากเดิม ทำให้ผู้ใช้บริการในส่วนนี้น้อยลงไปจากเดิม
นอกจากในประเทศไทย เว็บไซต์ออนไลน์เดทติ้งของต่างประเทศ ก็เผยสถิติการใช้งานออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ มีการใช้งานเพิ่มขึ้นราว 20 – 30% จากช่วงเวลาปกติ
ที่มา : Bangkokmatching.com
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.