UNDP จับมือกรุงไทย มูลนิธิรักษ์ไทย ศิลปินนักแสดง จัดงาน Big Cleaning Day ระดมทุนฟื้นฟูเกาะเต่า

UNDP จับมือกรุงไทย มูลนิธิรักษ์ไทย ศิลปินนักแสดง จัดงาน Big Cleaning Day ระดมทุนฟื้นฟูเกาะเต่า

14 ธ.ค. 2020
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ธนาคารกรุงไทย มูลนิธิรักษ์ไทย และนักแสดงขวัญใจวัยรุ่น ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูเกาะเต่า”Big Cleaning Day” เตรียมพร้อมเศรษฐกิจและท่องเที่ยวฟื้นตัว พร้อมเชิญชวนบริจาคเงินเข้าโครงการ Koh Tao, Better Together เพื่อช่วยเหลือชาวเกาะเต่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
กิจกรรมดังกล่าวได้ริเริ่มโดยโครงการ Biodiversity Finance Initiative หรือ BIOFIN มีการเตรียมตัวล่วงหน้าหลายเดือน โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นองค์กรภาคีหลักร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย เพราะนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกาะเต่าซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยม 1 ใน 5 ของโลก ได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชาวเกาะเต่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย หรือ UNDP Thailand จึงร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นให้เกาะเต่าภายใต้ชื่องาน Big Cleaning Day เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Koh Tao, Better Together เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเศรษฐกิจภายในเกาะเต่าและการท่องเที่ ยวที่คาดว่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เพราะขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปมากแล้ว ขณะที่การผลิตวัคซีนก็มีความคืบหน้าเช่นกัน
ที่สำคัญคือ ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าเป็นประเทศที่สามารถรับมือการระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนำไปปฏิบัติ
นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ของเกาะเต่า หรือ Big Cleaning Day ที่จัดขึ้นในวันนี้ (วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2563) เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นบนเกาะเต่านับตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด- 19 ในงานวันนี้ มีผู้แทนของยูเอ็นดีพี ประเทศไทย ผู้บริหารจากธนาคารกรุงไทย นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นหลายคน ตัวแทนหน่วยภาครัฐและเอกชน และชาวชุมชนบนเกาะเต่าเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายเรอโนกล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเกาะเต่า จะกลับมาคึกคักในอีกไม่นาน เนื่องจากเกาะเต่าเป็นจุดท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม เป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นอกจากนี้ ภายใต้โครงการ Koh Tao, Better Together ยังมีเป้าหมายในการช่วยเหลือกลุ่มคนขับเรือท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเต่า และกำลังได้รับผลกระทบขณะนี้ให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวรายละ 3,000 บาทติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2563 ไปสิ้นสุดเดือนมกราคม 2564
“กิจกรรม Big Cleaning Day คือการร่วมมือของทุกภาคส่วนในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่รับความเดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19 ซึ่งการจัดทำกลไกการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการระ ดมทุนนี้ ถือเป็นยุทธศาสตร์ของ UNDP ที่จะนำระบบ Temporary Basic Income หรือการจ้างงานระยะสั้นในกับประชาชาน โดยผลลัพธ์นี้จะนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งของชุมชนและระบบนิเวศของเกา ะเต่าในระยะยาว” นายเรอโนกล่าว
ทางด้านนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่าภารกิจสำคัญของธนาคารกรุงไทย คือ การร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการสร้างการเติบโตของธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital Banking เต็มรูปแบบ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Technology Disruption บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) โดยด้านสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนทำความสะอาดและเก็บขยะ เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทำอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์ และในต้นปี 2564 ธนาคารจะนำขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นใยเพื่อผลิตเสื้อ #UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า ซึ่งขวดพลาสติกจำนวน 8 ขวด สามารถผลิตเสื้อได้ 1 ตัว ตั้งเป้าช่วยลดปริมาณขยะได้มากกว่า 160,000 ชิ้น ในด้านสังคม ธนาคารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประกอบการในเกาะเต่า ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อผ่านมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่ และได้เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ และในด้านธรรมาภิบาล การระดมทุนในครั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งข้อมูลที่ประชาชนบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรร พากรโดยอัตโนมัติ และธนาคารได้ร่วมสนับสนุนโครงการในฐานะผู้บริจาคเริ่มต้น 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนและประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง
สำหรับกลุ่มนักแสดงที่เข้าร่วมงาน Big Cleaning Day ในครั้งนี้ เป็นนักแสดงในสังกัด FINFIN Channel - ช่อง 7 ทั้งสิ้น 3 คน คือ นายกฤตฤทธิ์ บุตรพรม (บิ๊กเอ็ม) นางสาวเกศรินทร์ น้อยผึ้ง (ปูเป้) นางสาวธันวาพร นาสมบัติ (นะโม) นายภากร ธนศรีวนิชชัย (ตุลย์) นักแสดงสังกัดทีวีธันเดอร์ และนางสาวนท พนายางกูร จากค่ายแกรมมี่
นอกจากนี้ นักแสดงศิลปิน 4 คนประกอบด้วย บิ๊กเอ็ม ปูเป้ นะโม และนายพลพจน์ พูลนิล (ข้าวตู) ได้เพิ่มช่องทางระดมทุนผ่านการขายสินค้าต่าง ๆ ทาง Star Shop ซึ่งขณะนี้มียอดการขายสินค้ารวมทั้งสิ้น 64,700 บาท รายได้ทั้งหมดจะมอบให้โครงการ Koh Tao, Better Together เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ผู้สนใจสามารถสมทบทุน ผ่านกรุงไทย e-Donation มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP  กรุงไทยรักเกาะเต่า หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 034-1-81121-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย
Tag:UNDP
© 2021 Marketthink. All rights reserved.