ปตท. ลงทุนอีกเกือบ 16,000 ล้านบาท เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทพัฒนายารักษามะเร็ง

ปตท. ลงทุนอีกเกือบ 16,000 ล้านบาท เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทพัฒนายารักษามะเร็ง

26 พ.ย. 2021
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าทางบริษัทมีมติให้บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด
ร่วมลงทุนกับบริษัท Aztiq HK Limited เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท Alvogen Emerging Markets Holdings Limited หรือ AEMH
โดย AEMH เป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical Company Limited
ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยพัฒนายารายใหญ่ในไต้หวัน ซึ่งเดิมที่ ปตท. ได้เข้าไปถือหุ้นอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
นอกจากนี้ AEMH ก็ยังได้เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท Adalvo Limited ที่ทำธุรกิจด้านการซื้อขายยาและสิทธิบัตร ที่มีเครือข่ายทั่วโลกอีกด้วย
โดยการลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 15,936 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการลงนามสัญญาการซื้อขายหุ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
และคาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ ในไตรมาสแรกของปี 2565
จากการลงทุนครั้งนี้ จะส่งผลให้ “อินโนบิก” ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทลูกของ ปตท.
จะถือหุ้นใน Lotus Pharmaceutical เป็นสัดส่วนประมาณ 37% จากเดิมที่ถืออยู่ 6.66%
ในขณะเดียวกัน อินโนบิก ก็จะมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของ Adalvo โดยถือหุ้นประมาณ 60%
ซึ่งการเข้าลงทุนครั้งนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญของ ปตท. ในการผลักดันให้บริษัท อินโนบิก ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ดําเนินธุรกิจยาแบบครบวงจรได้
เพราะการเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical จะส่งผลให้อินโนบิก มีศักยภาพความพร้อมในการดำเนินธุรกิจยา ตั้งแต่การวิจัย, พัฒนาสูตรยา, ผลิต และจัดจําหน่ายยา
โดยมุ่งเน้นไปที่ยาสามัญครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไทย สามารถเข้าถึงยาที่ดี มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้
นอกจากนี้ ยังสามารถอาศัยความพร้อมทางด้านเครือข่าย และศักยภาพทางธุรกิจของทั้ง Adalvo และ อินโนบิก จะช่วยส่งเสริมและรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจยา ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก
ซึ่งการเข้าลงทุนเพิ่มในครั้งนี้ ส่งผลให้ ปตท. จะมีบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่
-Aztiq II Holdco Limited
-Aztiq II Bidco Limited
-Alvogen Emerging Markets Holdings Limited
-Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Limited
-Lotus Pharmaceutical Company Limited
-Adalvo Limited
ถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่า ปตท. กำลังรุกเข้าสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากพลังงานอย่างเต็มตัว
ซึ่งก็น่าติดตามไม่น้อยเลยว่า นอกเหนือจากธุรกิจยาแล้ว ปตท. ได้มองไปที่ธุรกิจอะไรอีกบ้าง..
© 2022 Marketthink. All rights reserved.