จีน เผยเป้าเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2025 พร้อมการพัฒนาเทคโนโลยี 6G ระดับสากล เพื่อเป็นเจ้าโลกด้านเทคโนโลยี

จีน เผยเป้าเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2025 พร้อมการพัฒนาเทคโนโลยี 6G ระดับสากล เพื่อเป็นเจ้าโลกด้านเทคโนโลยี

18 ม.ค. 2022
ล่าสุด จีน ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ภายในปี 2025 เช่น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 6G และ Big Data
ซึ่งความทะเยอทะยานในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของจีนครั้งนี้ ก็มาจากการที่จีนต้องการจะแข่งกับคู่ปรับตลอดกาลอย่างสหรัฐฯ ตั้งแต่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI)
โดยจากเอกสารที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อน คณะผู้บริหารระดับสูงของประเทศจีน กล่าวว่า
“อุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจดิจิทัล จะคิดเป็น 10% ของ GDP ภายในปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 7.8% จากปี 2020”
ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผน “China’s 14th Five-Year Plan” ซึ่งเป็นแผนต้นแบบในการพัฒนาประเทศ ที่ใช้ตั้งแต่ปี 2021 - 2025
ทั้งนี้ ปี 2021 ที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ให้น้ำหนักไปที่ “เทคโนโลยีแนวหน้า (Frontier Technology)” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัย
นอกจากนี้ ยังมีการระบุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อาทิ
-ตั้งเป้าให้ยอดค้าปลีกออนไลน์ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 11.76 ล้านล้านหยวน ในปี 2020 เป็น 17 ล้านล้านหยวน ในปี 2025
-คาดว่ามูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเพิ่มขึ้นจาก 8.16 ล้านล้านหยวน ในปี 2020 เป็น 14 ล้านล้านหยวน ในปี 2025 หรือคิดเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้น 72%
-คาดว่าผู้ใช้กิกะบิตบรอดแบนด์ ซึ่งเป็นความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุด จะเพิ่มขึ้นจาก 6.4 ล้านคน ในปี 2020 เป็น 60 ล้านคน ในปี 2025
ซึ่งการเพิ่มจำนวนการเชื่อมต่อและความเร็วอินเทอร์เน็ต นับเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของจีน เพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง GDP ของเศรษฐกิจดิจิทัล นั่นเอง
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า 5G จะเพิ่งเปิดตัวไปได้เกือบ ๆ 2 ปี เท่านั้น
แต่แผนของรัฐบาลจีน ยังระบุถึงอินเทอร์เน็ต 6G ที่จีนมีแผนจะเพิ่มการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 6G
รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานสากลสำหรับ 6G ด้วย
โดยประเทศจีน เริ่มวางรากฐานสำหรับการทำงานบน 6G ตั้งแต่ปี 2019 ทั้ง ๆ ที่ 5G เพิ่งเริ่มเปิดตัวสู่สาธารณะ และ 6G ยังไม่มีมาตรฐานหรือคำจำกัดความที่ตกลงร่วมกันว่าคืออะไร
ที่สำคัญ แผนของจีนยังเป็นเรื่องของการพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น เซมิคอนดักเตอร์, Cloud Computing, การสร้าง Data Center และอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน
ทั้งนี้ รัฐบาลจีน ยังให้คำมั่นที่จะดำเนินการกำกับดูแลภาคเทคโนโลยีภายในประเทศต่อไป
โดยในปีที่ผ่านมา จีนค่อนข้างเข้มงวดในด้านกฎระเบียบสำหรับบริษัทเทคโนโลยี และนำกฎหมายใหม่มาบังคับใช้ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การต่อต้านการผูกขาด ไปจนถึงการปกป้องข้อมูล
และจากเอกสารของสภาแห่งรัฐ ที่กล่าวว่า จะค้นหาวิธีการกำกับดูแลที่เข้ากันได้กับนโยบาย “การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืน”
อีกทั้งยังกล่าวว่า จะชี้แจงรายละเอียดด้านความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วย
อ้างอิง :
-https://www.cnbc.com/2022/01/18/china-looks-to-boost-techs-share-of-gdp-by-2025-through-6g-big-data.html
-https://newsconcerns.com/china-looks-to-boost-techs-share-of-gdp-by-2025-through-6g-big-data/
© 2022 Marketthink. All rights reserved.