Passion Gen จับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประกาศความพร้อมจัดงาน Passion Awards

Passion Gen จับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประกาศความพร้อมจัดงาน Passion Awards

1 มิ.ย. 2022
Passion Gen ผู้ผลิตเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ ประกาศความพร้อมร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการจัดงานมอบรางวัล Passion Awards ครั้งที่ 1 เพื่อยกย่อง องค์กร ชุมชน และบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนถึงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สามารถพลิกฟื้นธุรกิจฝ่าวิกฤตได้อย่างโดดเด่น
ภายใต้ปณิธานร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและนักธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น สามารถก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ที่ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข Passion Gen จึงได้ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เตรียมความพร้อมในการจัดงานมอบรางวัล Passion Awards ขึ้น เพื่อยกย่อง องค์กร ชุมชน และบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สามารถฟันฝ่าวิกฤตและพลิกฟื้นตัวเองในสถานการณ์ที่ยากลำบากและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างน่าชื่นชม นอกจากนั้นยังเป็นกำลังใจ แบบอย่างที่ดีของธุรกิจ และเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่
นายบุรินทร์ เหมทัต บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้ง Passion Gen กล่าวว่า Passion Gen เป็นสื่อ Online Magazine สำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนา และกระตุ้นศักยภาพให้เติบโตได้และก้าวสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว มั่นคง ซึ่งการจัดงานมอบรางวัล “Passion Awards” ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในปณิธานของ Passion Gen ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ผ่านการยกย่องเชิดชู บุคคล องค์กร และชุมชนที่มีผลงานโดดเด่นสามารถขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้อุปสรรคและวิกฤตจนประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้
“นอกจากองค์กรใหญ่ที่มีบุคลากรพร้อมเงินทุนในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดภายใต้วิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่า 2 ล้านราย ซึ่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นกลุ่มสมาคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่แข็งแกร่ง มีปณิธานแน่วแน่ใจการช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการให้สามารถฟันฝ่าธุรกิจและอยู่รอดได้ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการกระตุ้นศักยภาพของเอสเอ็มอีไทยให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น สามารถก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” นายบุรินทร์ กล่าว
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโครงการความร่วมมือในการจัดงาน Passion Awards ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร บุคคล และชุมชนที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและมีเกียรตินี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 3.1 ล้านราย มีแรงงานทั้งหมด 12 ล้านคน และมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยสัดส่วน GDP ถึง 34%
“Passion Awards จะเป็นตัวชี้นำและเติมเต็มให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กล้าที่จะทรานส์ฟอร์มตัวเอง เปลี่ยนธุรกิจ ปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อฝ่าฟันวิกฤตที่เกิดขึ้น ภายใต้บิซิเนสโมเดลใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบริการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั้งตัว CEO องค์กร และชุมชน สมาพันธ์คาดหวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นที่ยอมรับจากนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจในระดับสากล เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าของประเทศไทยที่ทุกคนจะกล่าวขาน และภูมิใจกับการได้รับรางวัลนี้” นายแสงชัย กล่าว
สำหรับงานประกาศผลและมอบรางวัล Passion Awards ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ.2565 โดยจะพิจารณามอบรางวัลให้กับบุคคล องค์กร และชุมชน ที่มีผลงานโดดเด่นสามารถขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้อุปสรรคและวิกฤตจนประสบความสำเร็จ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดงานได้ทาง เว็บไซต์ www.passiongen.com
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.