Meta ยกเลิกแผนวางขายแว่น AR รุ่นแรกในปี 2024 เปลี่ยนมาใช้ภายในบริษัทแทน

Meta ยกเลิกแผนวางขายแว่น AR รุ่นแรกในปี 2024 เปลี่ยนมาใช้ภายในบริษัทแทน

10 มิ.ย. 2022
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า Meta จะเปิดตัวแว่น VR อีก 4 รุ่น พร้อมกับแว่น AR รุ่นแรกด้วย ภายในปี 2024
ล่าสุด Meta ได้บอกกับพนักงานในบริษัทว่า “ได้เปลี่ยนแผน” โดยจะไม่เปิดตัววางขายแว่น AR รุ่นแรกที่มีชื่อโปรเจกต์ว่า “Nazare” ออกสู่ตลาดแล้ว
สำหรับแว่น AR รุ่นแรกนี้ ทาง Meta ได้พัฒนามานานกว่า 3 ปี
แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่วางขาย และจะนำมาใช้สำหรับพนักงานที่ทำงานแบบ Hybrid หรือสำหรับนักพัฒนาภายในบริษัทแทน
ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจไม่วางขาย บางรายงานก็บอกว่า เป็นเพราะว่าที่ผ่านมา Reality Labs หน่วยงานด้าน Metaverse ของ Meta ที่พัฒนาแว่น AR และ VR ถูกตัดงบการลงทุนจำนวนมหาศาล
บางรายงานก็บอกว่า แว่น AR รุ่นแรกนี้ มีต้นทุนแพง รวมถึงสเปกบางอย่างยังไม่พร้อมต่อการวางขาย เช่น ความสว่างของหน้าจอ
อย่างไรก็ดี สำหรับแว่น AR ตัวอื่น ๆ ทาง Meta จะยังพัฒนา และยังคงมีแผนที่จะวางขายสู่ตลาดอยู่
โดยแว่น AR รุ่นสองของบริษัทคือ โปรเจกต์ “Artemis” เป็นแว่นที่มีรูปร่างไม่เทอะทะ แต่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการแสดงผลขั้นสูง
หลังจากนั้น ก็จะมีแว่น AR อีกหนึ่งโปรเจกต์คือ “Hypernova” ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ และแสดงข้อความ รวมถึงการแจ้งเตือนอื่น ๆ ได้ ด้วยหน้าจอแสดงผลขนาดเล็กกว่า
นอกจาก Meta ตัดสินใจไม่วางขายแว่น AR รุ่นแรกแล้ว
ยังมีรายงานว่า Meta ตัดสินใจว่า จะยกเลิกแผนการวางขายนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ หรือ สมาร์ตวอตช์รุ่นแรก ที่มีชื่อโปรเจกต์ว่า “Milan” เป็นนาฬิกาข้อมือที่มาพร้อมกับกล้อง 2 ตัว สำหรับถ่ายรูปและวิดีโอได้
ส่วนสมาร์ตวอตช์อีก 2 รุ่น คือโปรเจกต์ “Kyoto” และ “Paris” ที่จะวางขายในปีต่อ ๆ ไป
ยังไม่มีรายงานว่า Meta มีแผนจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
อย่างไรก็ดี แม้ว่า Meta จะยกเลิกแผนการวางขายแว่น AR รุ่นแรก และสมาร์ตวอตช์รุ่นแรก
แต่ภายในปีนี้ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ยืนยันแล้วว่า จะมีการเปิดตัวแว่น AR/VR ระดับไฮเอนด์รุ่นใหม่อย่างแน่นอน..
อ้างอิง:
-https://techcrunch.com/2022/06/09/meta-scaling-back-plans-ar-glasses-pivoting-portal-away-from-consumers/
-https://www.theverge.com/2022/6/9/23161657/meta-to-not-sell-first-ar-glasses-cancel-camera-smartwatch
-https://www.cnet.com/tech/mobile/meta-reportedly-abandons-plan-to-release-first-ar-glasses-by-2024/
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.