Google Map ออกฟีเชอร์ใหม่ โชว์ข้อมูลค่าผ่านทาง ให้วางแผนการเดินทางง่ายขึ้น

Google Map ออกฟีเชอร์ใหม่ โชว์ข้อมูลค่าผ่านทาง ให้วางแผนการเดินทางง่ายขึ้น

15 มิ.ย. 2022
ล่าสุด Google Map ออกฟีเชอร์ใหม่ ที่จะช่วยให้เราวางแผนการเดินทางได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น โดยการแสดงค่าผ่านทาง สำหรับทางด่วน หรือทางพิเศษ 
ทั้งนี้ ฟีเชอร์ดังกล่าวเพิ่งเปิดใช้แค่ในสหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, อินเดีย และอินโดนีเซีย 
ทั้งบนระบบ iOS และ Andriod โดยสำหรับประเทศอื่น ๆ กำลังดำเนินการขยายบริการอยู่
ซึ่งก่อนหน้านี้ ทาง Google Map ก็ได้มีการขึ้นโชว์ว่าเส้นทางไหนที่จะต้องเสียค่าผ่านทางบ้าง แต่ยังไม่มีราคาผ่านทางบอก
โดยทางบริษัทบอกว่า ได้ขอข้อมูลค่าผ่านทางมาจากหน่วยงานถ้องถิ่นที่ดูแลเรื่องนี้ สำหรับถนนเกือบ 2,000 เส้นทางในประเทศดังกล่าวที่เปิดใช้งาน 
ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่มากนัก แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
นอกจากนี้ ค่าผ่านทางที่แสดงในฟีเชอร์นี้ ยังเปลี่ยนไปตามวิธีการชำระเงินของผู้ใช้งาน ซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเองได้ เช่น ถ้าหากมีบัตรผ่านทางก็มักจะถูกกว่า แต่หากจ่ายเงินสด ค่าผ่านทางก็อาจแพงกว่า
และผู้ใช้งานก็ยังสามารถเลือกเปิด หรือปิดฟีเชอร์แสดงค่าผ่านทางได้ด้วย
สำหรับประเทศไทย ก็คงต้องรอลุ้นกันไปก่อน ว่าเมื่อไรที่ฟีเชอร์นี้จะมาถึง เพื่อให้เราสามารถวางแผนการเดินทางได้ดีมากขึ้น..
อ้างอิง:
-https://techcrunch.com/2022/06/14/google-maps-will-now-show-you-info-about-toll-pricing-on-your-route/
© 2022 Marketthink. All rights reserved.