Uniqlo ประเทศไทย สานต่อแคมเปญ JOIN : THE POWER OF CLOTHING จัดกิจกรรมลดขยะในทะเล ที่ระยอง  

Uniqlo ประเทศไทย สานต่อแคมเปญ JOIN : THE POWER OF CLOTHING จัดกิจกรรมลดขยะในทะเล ที่ระยอง 

28 ต.ค. 2022
Uniqlo ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืนของแบรนด์เสื้อผ้า มู่งสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยั่งยืนสุดในประเทศไทย
จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ JOIN : THE POWER OF CLOTHING 
ซึ่งเป็นแคมเปญระดับโลกที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
โดยมีเป้าหมายเชิญชวนให้พันธมิตรและลูกค้าของ Uniqlo เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ที่ Uniqlo ได้จัดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน
รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ เช่น มลพิษในมหาสมุทร 
และสร้างแรงบันดาลใจให้ช่วยกันทำให้โลกของเรานี้ น่าอยู่มากยิ่งขึ้น
ล่าสุด Uniqlo ได้จับมือกับ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GC 
จัดกิจกรรมลดขยะในทะเล โดยเก็บขยะบริเวณชายหาด พร้อมเรียนรู้แนวทางการจัดการขยะจากชุมชนต้นแบบ ที่หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ Uniqlo ประเทศไทย จัดกิจกรรมลดขยะในทะเลขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศมหาสมุทร และทะเล 
ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยในประเทศไทย มีพื้นที่ทะเล และชายฝั่ง คิดเป็น 60% ของอาณาเขตทางบก ครอบคลุม 23 จังหวัด นับเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้าง
กิจกรรมนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะชายหาด พัฒนาและฟื้นฟูท้องทะเลไทย 
รวมถึงอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลเชิงบูรณาการ  
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกแก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
เขมจิรา เทศประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ Uniqlo ประเทศไทย กล่าวว่า
Uniqlo ประเทศไทย มีเป้าหมายในการสร้างโลกที่ดีขึ้น เราให้ความสำคัญในทุกดาน ทั้งสิ่งแวดล้อม ผู้คน และสังคม
โดยเฉพาะปัญหาท้องทะเลไทยในปัจจุบัน ที่เกิดจากขยะจากในเมือง ที่ถูกน้ำซัดลงสู่ทะเล และถูกเกยขึ้นสู่ชายหาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก
ความจริงที่น่าเศร้าคือ ทุกปีจะมีพลาสติกลอยอยู่ในทะเลปริมาณกว่า 8 ล้านตัน/ปี หรือเท่ากับเครื่องบินเจ็ตขนาดใหญ่ 5 หมื่นลำ..
สิ่งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม
Uniqlo จึงต้องการผลักดันโลกให้น่าอยู่ และต้องการสร้างการตระหนักรู้ เพราะทุกคนเป็นหนึ่งในแรงสำคัญที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และนี่คือหนึ่งในปรัชญาของ Uniqlo ในการส่งต่อพลังแห่งเสื้อผ้า หรือ THE POWER OF CLOTHING สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืน
Uniqlo เชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกให้น่าอยู่ กับแคมเปญ JOIN : THE POWER OF CLOTHING ด้วยการลดปัญหาขยะในมหาสมุทร
พร้อมสนุกไปกับการช็อปปิง ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 ต.ค. 2022 ทุกการซื้อสินค้าที่ผลิตจากขวด PET รีไซเคิล 100% อย่าง เสื้อผ้าฟลีซ
บริษัท Fast Retailing ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Uniqlo 
จะบริจาคเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 38 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดปริมาณขยะในมหาสมุทร ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.