มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ใช้ ChatGPT ทำข้อสอบ ของหลักสูตร MBA พบ ตอบคำถาม-อธิบาย ได้ “ดีเยี่ยม” - TechBite

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ใช้ ChatGPT ทำข้อสอบ ของหลักสูตร MBA พบ ตอบคำถาม-อธิบาย ได้ “ดีเยี่ยม” - TechBite

23 ม.ค. 2023
เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว มีการรายงานข่าวว่า อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในสหรัฐอเมริกา ตรวจพบว่ามีนักศึกษาบางราย แอบใช้ ChatGPT ในการเขียนรายงานส่งอาจารย์
แถมรายงานฉบับนั้น ยังมีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม สร้างความตื่นตัวให้กับวงการการศึกษา ที่ต้องหาวิธีการรับมือกับเทคโนโลยี AI ที่มีความสามารถในการใช้ภาษา ได้ใกล้เคียงมนุษย์
แต่ข่าวการใช้ ChatGPT ในแวดวงการศึกษายังไม่จบเพียงเท่านั้น เพราะล่าสุด มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (University of Pennsylvania) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
ได้ทำการวิจัย เพื่อทดลองใช้ ChatGPT ในการทำข้อสอบของหลักสูตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” (MBA) และพบว่า ChatGPT สามารถทำข้อสอบ โดยได้คะแนนในระดับดีเยี่ยม อีกครั้ง
โดยการทดลองนี้ จัดทำขึ้นโดยอาจารย์ใน Wharton School ซึ่งเป็นคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ที่ตั้งข้อสงสัยในความสามารถของ ChatGPT ว่าจะรับมือกับข้อสอบ ในหลักสูตร MBA ได้ดีเพียงใด
ซึ่งผลที่ได้จากการทดลอง พบว่า ChatGPT สามารถทำข้อสอบ ในหลักสูตร MBA ได้ดีเยี่ยม ไม่ใช่เพียงแค่การตอบคำถามได้อย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ยังสามารถอธิบายได้อย่างดี โดยการยกตัวอย่าง ซึ่งเป็นกรณีศึกษา นำมาประกอบ
แม้ ChatGPT จะทำข้อสอบได้อย่างดีเยี่ยม แต่จากการทดลองก็พบว่า ChatGPT ก็ยังคงมี “จุดอ่อน” เช่นเดียวกัน
โดยจุดอ่อนนั้น คือ การคำนวณตัวเลข ที่ยังคงมีข้อผิดพลาด แม้จะเป็นการคำนวนเลขที่เทียบเท่ากับความรู้พื้นฐาน ในวิชาคณิตศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้นก็ตาม..
นอกจากนี้ ผลการทดลอง ยังพบด้วยว่า ChatGPT มีความสามารถในการตอบสนองต่อคำใบ้ของมนุษย์..
โดยเฉพาะเมื่อ ChatGPT ให้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง และมีการป้อนคำใบ้จากมนุษย์เข้าไป ChatGPT ก็จะสามารถเปลี่ยนคำตอบของตัวเอง ให้ถูกต้องได้
นั่นหมายความว่า ChatGPT มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ นอกเหนือจากความรู้ที่มีอยู่เดิม..
จากความสามารถของ ChatGPT นี้ ทำให้อาจารย์ผู้ทำการทดลอง ให้ความเห็นว่า ความสามารถของ ChatGPT เทียบเท่ากับนักศึกษา ที่ได้เกรดอยู่ในระดับ B ถึง B-
แม้ ChatGPT จะไม่ได้มีความสามารถสูง จนได้เกรดอยู่ในระดับ A แต่ในผลการทดลอง ก็ได้ระบุถึงความเป็นไปได้ในการใช้ ChatGPT ด้วยว่า นอกจากจะใช้ในการ “ตอบคำถาม” ได้แล้ว ยังมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ ChatGPT ในการออกข้อสอบ และคิดคำถามต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อใช้ทดสอบความรู้นักศึกษาได้
นอกจากนี้ ผู้ทำการทดลอง ยังระบุด้วยว่าความสามารถของ ChatGPT ได้สร้างความตื่นตัวให้กับแวดวงการศึกษา โดยเฉพาะในคณะบริหารธุรกิจ ที่จะต้องมีการกำหนดนโยบายการสอบ และการออกแบบหลักสูตรใหม่ ที่เน้นการกระบวนการสอน และการแก้ไขปัญหา ที่จะต้องรับมือกับ ChatGPT รวมถึงเทคโนโลยี AI อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.