รวม 5 คอร์สออนไลน์ "การตลาด" ระดับพื้นฐาน เรียนฟรี ในปี 2023

รวม 5 คอร์สออนไลน์ "การตลาด" ระดับพื้นฐาน เรียนฟรี ในปี 2023

24 ก.พ. 2023
The Strategy of Content Marketing > https://www.coursera.org/learn/content-marketing
Brand Management: Aligning Business, Brand and Behaviour > https://www.coursera.org/learn/brand
An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing > https://www.coursera.org/learn/neuromarketing
Marketing in 21st century > https://mooc.chula.ac.th/courses/10
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.