ผลสำรวจพบ คน Gen Z และ Millennials เกือบครึ่ง แอบใช้ AI ช่วยในการทำงาน โดยไม่บอกเจ้านาย

ผลสำรวจพบ คน Gen Z และ Millennials เกือบครึ่ง แอบใช้ AI ช่วยในการทำงาน โดยไม่บอกเจ้านาย

23 พ.ค. 2023
Advertising Week Europe ได้ทำการสำรวจการใช้งาน AI ในการทำงาน ของคนในสหราชอาณาจักร กว่า 1,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 16 - 79 ปี
พบว่าการใช้ AI ช่วยในการทำงาน กลายเป็นเรื่องปกติ ของคนในบางช่วงอายุ ไปเสียแล้ว..
สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด ที่ Advertising Week Europe พบ ก็คือ กลุ่มคน Gen Z กว่า 42% ใช้ AI ในการทำงาน แต่กลับไม่กล้าบอกเจ้านายของตัวเอง
เช่นเดียวกันกับกลุ่มคน Millennials กว่า 40% ที่มีพฤติกรรมการใช้งาน AI ในการทำงาน ในรูปแบบเดียวกัน
หรือนั่นก็หมายความว่า กลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี “เกือบครึ่ง” ใช้ AI ในการทำงาน แต่กลับไม่กล้าบอกเจ้านายของตัวเอง
ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้งกลุ่มคน Gen Z และ Millennials ไม่กล้ายอมรับตรง ๆ ว่าใช้ AI เป็นตัวช่วยในการทำงาน
ก็เป็นเพราะ “กฎระเบียบ” ของบริษัทที่ยังไม่ชัดเจน ว่าอนุญาตให้พนักงานใช้ AI ในการทำงานได้จริงหรือไม่..
โดย Advertising Week Europe พบด้วยว่า กว่า 2 ใน 3 ของบริษัทในสหราชอาณาจักร ที่ทำการสำรวจ ไม่มีกฎระเบียบด้านการใช้งาน AI ภายในองค์กร
อย่างไรก็ตาม การใช้งาน AI ในการทำงานนั้น จะมีความแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ และอายุงาน ของพนักงานแต่ละคน
เพราะ Advertising Week Europe พบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์การทำงาน มากกว่า 15 ปี จะใช้ AI ในการทำงานเพียง 31% เท่านั้น
ในขณะที่พนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 15 ปี จะใช้ AI ในการทำงาน ในสัดส่วนที่สูงถึง 62%
ที่ผ่านมา การใช้งาน AI ในการทำงาน เป็นประเด็นที่ได้รับการ “ถกเถียง” กันอยู่เสมอ ว่าสามารถทำได้หรือไม่
หรือบางบริษัท ก็เริ่มประกาศห้ามพนักงานใช้ AI ในการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ก็คือ Apple ที่ประกาศห้ามพนักงาน ใช้ ChatGPT ในการทำงาน เนื่องจากมีความกังวลว่า ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท อาจรั่วไหลออกไปได้..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.