สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดเผย 4 เทรนด์การตลาด ที่น่าจับตามองในปี 2023

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดเผย 4 เทรนด์การตลาด ที่น่าจับตามองในปี 2023

6 ก.ค. 2023
- การตลาดรู้ใจ (Personalize Marketing)
- การตลาดเชื่อมโลก (Marketing on Multiverse)
- การตลาดจริงใจ (Real Marketing)
- การตลาดพร้อมปรับ (Dynamic Brand)
การตลาดทั้ง 4 รูปแบบข้างต้นนี้ คือเทรนด์การตลาด ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) แนะนำให้แบรนด์ และคนทำธุรกิจ จับตามองในปี 2023
เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา แวดวงการทำธุรกิจ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้บริโภค
ทำให้การตลาดแบบเดิม ๆ อาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปแล้ว ในยุคนี้..
ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในโลกธุรกิจที่ผู้บริโภคมองหาคุณค่า และประสบการณ์ใหม่ 
ผู้บริหารและนักการตลาด ควรให้ความสำคัญ กับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เปลี่ยนวิธีการ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้บริโภค
และหากเจาะลึกลงไปที่ทั้ง 4 เทรนด์การตลาด ที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะพบว่ามีรายละเอียดดังนี้
- การตลาดรู้ใจ (Personalize Marketing) 
เป็นการทำการตลาดที่รู้ และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน
- การตลาดเชื่อมโลก (Marketing on Multiverse)
เป็นการทำการตลาดบนโลก “หลายใบ” ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งโลก Physical, Digital และ Multiverse
- การตลาดจริงใจ (Real Marketing)
เป็นการทำการตลาด ที่มีจุดประสงค์เพื่อความยั่งยืน ไม่ใช่การทำการตลาดเพื่อจุดกระแสขึ้นมาเพียงครั้งเดียว แล้วหายไป
- การตลาดพร้อมปรับ (Dynamic Brand)
เป็นการทำการตลาด ที่คำนึงถึงการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ได้อยู่เสมอ เช่น การ Collaboration ระหว่างแบรนด์ ที่มีความแตกต่างกัน
นอกจากนี้ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ยังได้แนะนำกลยุทธ์ ที่คนทำธุรกิจ สามารถนำไปใช้เพื่อปรับตัวเข้ากับเทรนด์การตลาด ทั้ง 4 รูปแบบนี้ ได้แก่
1. Customer Empowerment 
ให้ความสำคัญ และให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยให้ “อำนาจ” แก่ลูกค้า เป็นฝ่ายตัดสินใจ ว่าแบรนด์ควรทำ หรือไม่ควรทำอะไร
ซึ่งจะทำให้แบรนด์ต่าง ๆ สร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย และสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าได้
2. Applying Data Analytics and Machine Learning 
นำเทคโนโลยีมามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์ในกระบวนการการตลาด และการขาย
3. Accelerating Personalized Marketing at Scale
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และข้อมูล (Data) มาสร้างประสบการณ์รู้ใจ ให้แก่ลูกค้า
4. Building Ecosystem 
เน้นการสร้างระบบนิเวศน์ หรือ Ecosystems อย่างครบวงจร ไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญกับแบรนด์ หรือตัวสินค้าเท่านั้น
รวมถึงการสร้างพันธมิตร ทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนอกอุตสาหกรรม อีกด้วย
ซึ่งโดยสรุปแล้ว ทั้ง 4 กลยุทธ์ข้างต้นนี้ เรียกแบบง่าย ๆ ว่า เป็นกลยุทธ์การทำการตลาด แบบ “ฉลาด ว่องไว เข้าใจความต่าง และมีพันธมิตร”
ด้าน ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมการสื่อสาร และการตลาดยั่งยืน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ เป็นโอกาสให้นักการตลาด ปรับเปลี่ยน และปฏิรูปแนวคิด
โดยมี 5 มิติ (5D) ของการตลาดในยุคใหม่ ที่เรียกง่าย ๆ ว่า PILOT ซึ่งได้แก่
- P (Pioneering)
มุ่งไปข้างหน้า เพราะการตลาดแบบเดิม ๆ อาจไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว
- I (Insight)
ลงลึก ในด้านของข้อมูลต่าง ๆ
- L (Longterm) 
มองยาว ใช้กลยุทธ์การตลาดที่มองในระยะยาว มากกว่าการสู้กันด้วย “ราคา” เพียงอย่างเดียว
- O (Openness) 
เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
- T (Timeliness) 
ทำทันที จะรอช้าไม่ได้ เพราะ “คู่แข่ง” ในตลาด อาจกำลังทำการตลาดด้วยวิธีใหม่ ๆ อยู่แล้ว
นอกจากนี้ ผศ. ดร. เอกก์ ยังระบุด้วยว่า ผู้นำองค์กร ต้องเป็น Pilot ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ แล้วให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็น Co-Pilot
หากสามารถผสานวิสัยทัศน์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มจากตัวเอง และทีมงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยการ Reframe & Reform หรือการปรับเปลี่ยน และปฏิรูปแนวคิด
- Reframe การปรับเปลี่ยน เชื่อมโยงความเก๋า เข้ากับโลกยุคใหม่ เมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดด ผู้บริโภคก้าวกระโดด นักการตลาด ก็ต้องกระโดดข้ามรูปแบบเดิม ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนความคิดใหม่ ให้เชื่อมกับความเปลี่ยนแปลง
- Reform การปฏิรูป หากต้องการให้ธุรกิจไปต่อได้ ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องมีการเปิดมุมมองใหม่ ๆ เพื่อจะได้พบความเป็นไปได้ของการไปต่อ และเติบโต
ล่าสุดสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเปิด 2 หลักสูตร Flagship ใหม่ที่จะมาตอบโจทย์ให้แก่ผู้บริหารที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง
Reframe สร้างความเปลี่ยนแปลง ไปกับหลักสูตร “XYZ : Experience Your Zero” หลักสูตรนี้เป็น Executive Program ใหม่ล่าสุดของสมาคมการตลาดที่จัดในรูปแบบ Cross-Generation Experience-Based Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เข้าใจถึงแก่นของโลกการตลาด Gen Z ให้ลึกกว่าที่เคยรู้  โดยเนื้อหาจะครอบคลุม 4 Insights สำคัญ คือ
1. GenZ Insight: เข้าใจแนวคิดและโลกที่แตกต่างของคน GenZ 
2. Business Insight: เปิดวิสัยทัศน์การทำธุรกิจในโลกที่เปลี่ยนแปลง
3. Communication Insight: ปรับมุมมองการสื่อสารเพื่อ Connect กับคนรุ่นใหม่
4. Technology Insight: เปลี่ยนโลกการทำงานแบบเดิมๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
ระยะเวลาหลักสูตรระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566
และมา Reform ปฎิรูปความคิดในหลักสูตร “MORPH : Visionary Re-Defined” หลักสูตรการตลาดหลักสูตรแรกที่จะมาเปิดโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงในแบบของ ‘Morphology’ Growth Mindset Marketing Program ที่จะพาคุณ transform แนวคิด ผ่านเรื่องราวชีวิตของ คนลุยงานตัวจริง ที่ใคร ๆ เรียกพวกเขาว่าผู้บริหาร แต่หลังบ้าน พวกเขาเป็นทั้ง นักคิด นักทำ นักเสี่ยง นักคำนวณ และ นักสร้างความเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นแค่การก้าวทันโลกธุรกิจ แต่อยากให้คุณสะท้อนถึงแก่นแท้ขององค์กร เข้าใจความต้องการ เข้าใจความเปลี่ยนแปลง เข้าใจเทคโนโลยี เข้าใจเป้าหมายเพื่อที่จะเดินหน้าต่อในแบบของตัวเอง เพื่อสร้าง community ของผู้บริหารนักลุยงานรุ่นใหม่ ที่พร้อม รู้ รับ ปรับ เปลี่ยนได้รอบด้าน เสริมศักยภาพผู้นำธุรกิจไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก
ระยะเวลาหลักสูตรระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2566
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.