กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ในกรุงเทพฯ หันมาเปลี่ยนนิสัยการเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากแบรนด์หรือสินค้าต่าง ๆ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ในกรุงเทพฯ หันมาเปลี่ยนนิสัยการเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากแบรนด์หรือสินค้าต่าง ๆ

5 ก.ย. 2023
ตลาดสินค้ามือสองทั่วโลก มีมูลค่ามากกว่า 4.05 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 25743
ซึ่งแฟชั่นมือสองเพียงอย่างเดียว คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 127% ขึ้นมาอยู่ที่ 218 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2569
นอกจากเสื้อผ้าแล้ว ผู้บริโภคยังซื้อสินค้ามือสองประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือ และเฟอร์นิเชอร์เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z กว่า 80% กล่าวว่า ความเขินอายที่ทำให้คนไม่กล้าซื้อสินค้ามือสองตอนนี้ส่วนใหญ่หายไปแล้ว
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ตระหนักถึงผลกระทบจากการบริโภคที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และเชื่อว่าการซื้อสินค้าใช้แล้วมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดขยะ
แสดงให้เห็นว่า ความยั่งยืนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมค้าปลีก พอ ๆ กับราคา คุณค่า สไตล์ และคุณภาพ
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.