จีน สั่งห้ามหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ใช้ iPhone รวมถึง Apple Watch และ AirPod ในที่ทำงานแล้ว

จีน สั่งห้ามหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ใช้ iPhone รวมถึง Apple Watch และ AirPod ในที่ทำงานแล้ว

8 ก.ย. 2023
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.