ไทยพาณิชย์ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA) เปิดหลักสูตร IBE รุ่นที่ 5 ผลิตองค์กรนวัตกรรมเพื่อธุรกิจยั่งยืน

ไทยพาณิชย์ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA) เปิดหลักสูตร IBE รุ่นที่ 5 ผลิตองค์กรนวัตกรรมเพื่อธุรกิจยั่งยืน

24 ม.ค. 2024
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA) เปิดหลักสูตร  NIA X SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 5 Sustainnovation Enterprise สร้างองค์กรฐานนวัตกรรมสู่ธุรกิจยั่งยืน  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเสริมคมธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและด้านความยั่งยืน ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวน 63 บริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โลจิสติกส์และการขนส่ง และกลุ่มบริหารจัดการของเสีย
รวมถึงการนำหลักคิด ESG มาสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันวิทยาการนวัตกรรม คาดหวังว่า หลักสูตร Suatainnovation Enterprise จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สามารถช่วยดึงดูดนักลงทุน และกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
และดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดด้านการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มาเข้าร่วมทำงานกับองค์กร รวมถึงการค้าและส่งออกร่วมกับบริษัทชั้นนำที่ใส่ใจความยั่งยืน
โดยมี นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี  ธนาคารไทยพาณิชย์ นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและวิสาหกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนางสาวอัจฉรา ปู่มี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดงาน
ทั้งนี้หลักสูตร NIA X SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) ใน 4 รุ่นที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าร่วมและสำเร็จหลักสูตรแล้วจำนวน 150 บริษัท
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.