Netflix กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ สามารถขอ “หยุดเป็นสมาชิกชั่วคราว” ได้นานถึง 10 เดือน

Netflix กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ สามารถขอ “หยุดเป็นสมาชิกชั่วคราว” ได้นานถึง 10 เดือน

24 ก.ค. 2020
โดยปกติ หากเจ้าของบัญชี Netflix ต้องการหยุดจ่ายเงินค่าสมาชิก จะมีทางเลือกเดียวคือการ ยกเลิกบัญชี หรือ Cancel Membership
แต่ล่าสุด Netflix กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ที่จะอนุญาตให้เจ้าของบัญชีสามารถขอ “หยุดเป็นสมาชิกชั่วคราว” หรือ Pause Membership ได้นานสูงสุดถึง 10 เดือน
โดยระหว่างที่ขอหยุดเป็นสมาชิก เจ้าของบัญชีจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน ตั้งแต่ต้นเดือนถัดไป นับจากวันที่ขอหยุดเป็นสมาชิกชั่วคราว
ซึ่งขอดีของฟีเจอร์นี้ก็คือ ประวัติและข้อมูลต่างๆ ของเจ้าของบัญชีจะยังคงถูกเก็บอยู่ในระบบ เป็นระยะเวลา 10 เดือน ไม่ว่าจะเป็น โปรไฟล์, ประวัติการชม, การให้คะแนน, รายการโปรด, รายการแนะนำ เป็นต้น
และเจ้าของบัญชี สามารถกลับมาใช้บริการ หรือเป็นสมาชิกได้อีกครั้ง เมื่อไรก็ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาสมัครบัญชี และเริ่มต้นตั้งค่าใหม่
โดยเหตุผลที่ Netflix กำลังทดสอบฟีเจอร์นี้ เพราะต้องการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของบัญชี
ที่อยากหยุดเป็นสมาชิกชั่วคราว และต้องการหรือคิดว่าอาจได้กลับมาใช้บริการในภายหลัง
ซึ่งนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งสำหรับการยื้อลูกค้า
เช่น เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าช่วงนั้นไม่ค่อยได้ใช้บริการของ Netflix หรือไม่ค่อยมีคอนเทนต์ที่อยากดู หากลูกค้าไม่อยากเสียค่าสมาชิกรายเดือน เพราะรู้สึกไม่คุ้ม
จากเดิมมีตัวเลือกเดียว คือ ต้องยกเลิกการเป็นสมาชิก ลูกค้าก็จะมีอีกทางเลือกคือ หยุดเป็นสมาชิกชั่วคราวแทน
ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการ Netflix อีกครั้ง มากกว่าแบบที่ลูกค้าต้องยกเลิกบัญชีถาวรไปเลย
“เรากำลังพยายามหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงประสบการณ์ของสมาชิก Netflix อยู่เสมอ” Netflix กล่าว
ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่า ฟีเจอร์นี้ Netflix จะปล่อยออกมาให้สมาชิกทุกคนได้ใช้งานกันในอนาคต
อ้างอิง :
© 2021 Marketthink. All rights reserved.