SPONSORED

ห้างเซ็นทรัล ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท ปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่ รีแบรนด์ดิ้งห้าง ZEN@centralwOrld เปลี่ยนเป็น “CENTRAL@centralwOrld” ประเดิมเป็นห้างเซ็นทรัลสาขาต้นแบบในอนาคต ชูกลยุทธ์ที่สุดของห้างสรรพสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย รวบแบรนด์ชั้นนำจากทั่วมุมโลก และร้านอาหารชื่อดัง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ใจกลางราชประสงค์

สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง ห้างเซ็นทรัล ผู้นำห้างสรรพสินค้าอันดับ 1 ของไทย ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท ปรับโฉมใหม่ครั้งสำคัญ พร้อมรีแบรนด์ดิ้งห้างZEN@centralwOrld ให้เป็น “CENTRAL@centralwOrld” เพื่อยกระดับสู่ที่สุดแห่งห้างไลฟ์สไตล์ของไทยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง บนพื้นที่กว่า50,000 ตรม.ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ กิน ดื่ม ช้อป และการบริการสุดพิเศษ ถูกรวมไว้ในแต่ละชั้น 1-7 และด้วยแบรนด์เซ็นทรัล

29 พ.ย. 2019
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.