SCG ส่ง “ตราเสือ” ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไทย แข่งขันในเวทีโลก ด้วยสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น

SCG ส่ง “ตราเสือ” ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไทย แข่งขันในเวทีโลก ด้วยสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น

7 พ.ย. 2023
“ตราเสือ” เป็นผู้นำนวัตกรรมปูนซีเมนต์จากรุ่นสู่รุ่น มากว่า 108 ปี
ซึ่งตลอดที่ผ่านมา แบรนด์ได้มีการพัฒนาและปรับตัวอยู่เสมอ ​​เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าตราเสือ
ทั้งต่อยอดพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์คุณภาพที่ครบครัน ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานของช่างก่อสร้างและผู้รับเหมา 
รวมถึงประยุกต์เอาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ มาปรับใช้กับธุรกิจ
โดยเป้าหมายของ “ตราเสือ” ในอนาคตคือ ไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เท่านั้น 
แต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านนวัตกรรมงานผนังและพื้น 
ที่สามารถตอบโจทย์ด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพ ให้แก่ลูกค้าได้
ดังนั้น จึงมี 2 โจทย์หลัก ๆ ที่ “ตราเสือ” ต้องใส่ใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ 
นั้นคือ คุณภาพของสินค้า และ คุณภาพของฝีมือแรงงานช่าง
ในส่วนของคุณภาพสินค้า ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตราเสือ เป็นผู้นำในด้านนี้อยู่แล้ว
แต่ความท้าทายที่รออยู่ของแบรนด์อีกอย่างก็คือ 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ และมาตรฐานการทำงานของช่างก่อสร้าง
เพื่อแก้ปัญหาของเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างไทย 
ด้วยการยกเครื่อง “สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ (Tiger Wall and Floor Technology Center)”
ซึ่งเป็นสถาบันเทคโนโลยีด้านผนังและพื้นปูนซีเมนต์ รายแรกในอาเซียน ให้ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภาคทฤษฎีและส่วนปฏิบัติการ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของแรงงาน ผ่านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพงานปูนซีเมนต์ชั้นสูง และเสริมทักษะให้ช่างก่อสร้างไทย สามารถแข่งขันได้ในระดับเวทีโลก
โดยสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ แห่งนี้ มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงาน และต้องการให้ช่างก่อสร้าง เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ และประยุกต์เพิ่มมูลค่าฝีมือแรงงาน หรือปรับใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาอำนวยความสะดวก ทั้งในรูปแบบองค์ความรู้ที่ตราเสือพัฒนาขึ้นเอง หรือร่วมกับลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อให้ช่างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ที่จะตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ ตลอดจนผู้รับเหมาใหญ่ กลาง เล็ก ให้สามารถบริหารจัดการเวลา ต้นทุน งบประมาณ และคุณภาพ
ผ่านองค์ประกอบ 4M : 
Man : การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของบุคคล  
Machine : การพัฒนาเครื่องมือ อุปรณ์ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Method : การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน 
Material : การพัฒนาปูนซีเมนต์และต่อยอดวัสดุใหม่ ๆ
ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น มีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านงานก่อ-ฉาบ งานตกแต่งพื้น และผนัง ด้วยปูนซีเมนต์ ทั้งในด้านประยุกต์วิธีการใช้งาน และนำเสนอเทคนิคการใช้งานใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งในด้านความรู้ การประยุกต์ ลงมือปฏิบัติจริง นำเสนอเทคนิคการใช้งาน
รวมถึงรวมพัฒนาความมือใหม่ ๆ (Open Innovation) ทั้งจากพัฒนาขึ้นเองจากการสำรวจความต้องการลูกค้า ความร่วมมือจากลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา ตลอดจนการประยุกต์จากต่างประเทศ
ทั้งนี้ มีหลักสูตรฝึกอบรมในเบื้องต้น รองรับมากกว่า 15 หลักสูตร ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และการใช้งานปูนซีเมนต์ มาตรฐานการทำงานก่ออิฐ-ฉาบปูน มาตรฐานการทำงานเทปรับพื้น มาตรฐานการทำงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ งานตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับงานฉาบและงานฉาบ Décor and Loft Wall และมาตรฐานงานก่ออิฐ ฉาบปูนตามมาตราฐาน
มีทีมผู้เชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ “Smart Tiger Team” พร้อมให้คำปรึกษา อบรม สาธิต และบริการ ณ ไซต์งานก่อสร้าง ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
และอีก 5 หลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพในหมวดสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
-มาตรฐานงานก่ออิฐ
-มาตรฐานงานฉาบปูน
-มาตรฐานงานติดตั้งคอนกรีตมวลเบา
-มาตรฐานงานปูกระเบื้อง พื้น และผนัง
-มาตรฐานงานหินขัด
อีกทั้ง ตราเสือ ยังได้ยกระดับอัปเลเวล ทั้งในส่วนพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้วยเครื่องมือกลุ่ม Smart Tiger Tools ที่ได้ทำการยื่นจดสิทธิบัตร ไปแล้ว 5 ผลงาน คือ 
รางก่ออิฐ เกรียงก่ออิฐมวลเบา เกรียงก่ออิฐพันปี เครื่องเช็คความพร้อมก่อนปั่นหน้าปูน และเครื่องผสมเทปูน
โดยในระยะแรก ทางตราเสือได้สนับสนุนเครื่องมือเหล่านี้ ให้กับกลุ่มช่างโครงการที่เป็นพันธมิตรกับตราเสือ
นอกจากนี้ ตราเสือ ยังได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ เช่น เกรียงก่ออิฐพันปี ร่วมกับ เครือ Rothenburg Group ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ได้มาตรฐานในการก่อผนัง และเครื่องพ่นฉาบผนังปูนซีเมนต์เครื่องยนต์ดีเซล ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ไทย อชิเทค จำกัด
ช่วยตอบโจทย์งานขึ้นปูนฉาบผนังให้ได้มาตรฐาน และลดระยะเวลาในการทำงาน ณ ไซต์งาน
สรุปแล้ว สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ เปรียบเสมือน “สำนักตักศิลา” (ศูนย์บ่มเพาะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างก่อสร้าง) (Incubator Center) แหล่งรวมองค์ความรู้เทคนิคการก่อสร้าง งานปูนซีเมนต์งานผนังและพื้น อย่างครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน
ซึ่งนับเป็นแนวมิติใหม่ในการช่วยยกระดับมาตรฐานฝืมือทักษะวิชาชีพของช่างก่อสร้างไทย เพิ่มมูลค่าในงานผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ให้แข่งขันและทัดเทียมได้ในเวทีโลก
แม้ว่าสถาบันฯ จะตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แต่ด้วยความพร้อมของสถาบันฯ ที่มีช่องทางการสื่อสาร ติดต่อ ฝึกอบรม พร้อมบริการ ให้คำปรึกษาทั้งช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์ และ Virtual Tour
ทำให้มั่นใจได้ว่าช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อแจ้งความสนใจ หรือเข้าอบรมได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน https://tech.tigerbrandth.com/
รวมถึงยังมีหน่วยรถโมบายเคลื่อนที่ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ (Smart Tiger Team) พร้อมบริการถึงหน้าไซต์งาน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สนใจรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันฯ และหลักสูตรอบรม ได้ที่ SCG Contact Center 02 586 2222
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.