ยูโอบี ประเทศไทยนำทีมพนักงาน ลูกค้า พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจ กว่า 1,500 คน ส่งต่อความดีในกิจกรรม 2022 UOB Global Heartbeat Run/Walk

ยูโอบี ประเทศไทยนำทีมพนักงาน ลูกค้า พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจ กว่า 1,500 คน ส่งต่อความดีในกิจกรรม 2022 UOB Global Heartbeat Run/Walk

18 ต.ค. 2022
ผู้บริหาร พนักงานธนาคารยูโอบี ประเทศไทย พร้อมครอบครัวทั่วประเทศ รวมถึงลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ประจำปี UOB  Heartbeat Run/Walk” ระดมทุนได้ 3 ล้านบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ขาดโอกาส กิจกรรม เดิน-วิ่ง UOB Global Heartbeat Run/Walk เป็นกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้จัดขึ้นใน 18 ประเทศทั่วโลก และเพื่อให้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาของธนาคารที่ยืนหยัดเคียงข้างชุมชน เงินบริจาคที่ระดมทุนได้ในประเทศไทยจะนำไปสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษา โครงการ ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด และมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีเเนนซ์ เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้านดิจิทัลมากขึ้น พร้อมทั้งมีโภชนาการที่ดี รวมถึงให้การสนับสนุนชุมชนที่ขาดแคลน
ยูโอบี ประเทศไทยนำทีมพนักงานทั่วประเทศ ลูกค้า พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจ กว่า 1,500 คน  ส่งต่อความดีในกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2022 UOB Global Heartbeat Run/Walk
นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมวิ่งในระยะทาง 3 กิโลเมตร กล่าวว่า “งานเดิน-วิ่ง UOB Global Heartbeat Run/Walk แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารที่ยืนหยัดเคียงข้างชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยในทุกๆ ปี พนักงานธนาคารยูโอบีจะร่วมแสดงพลังของการให้ ผ่านกิจกรรมระดมทุนและกิจกรรมอาสาต่างๆ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสดีที่จะได้เชิญชวนครอบครัว เพื่อน และพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ ร่วมกัน ผมเชื่อว่าเงินบริจาคที่ระดมทุนได้จากกิจกรรมนี้จะสร้างความเเตกต่างให้กับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับบริจาคอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเสริมทักษะต่างๆ เพื่อเติมเต็มความต้องการของอนาคตยุคดิจิทัล”
งานเดิน-วิ่ง UOB Global Heartbeat Run/Walk กลับมาจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติแล้ว
งานเดิน-วิ่ง UOB Global Heartbeat Run/Walk ประจำปี 2565 กลับมาจัดกิจกรรม ณ สวนจตุจักร ในรูปแบบปกติดังที่เคยจัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีธนาคารยูโอบีใน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ที่จัดกิจกรรมในวันเดียวกันอีกด้วย
บรรยากาศนักวิ่งในงานเดิน-วิ่ง 2022 UOB Global Heartbeat Run/Walk จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ สวนจตุจักร
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยังได้ดำเนินการตามความมุ่งมั่นของธนาคารในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งเเวดล้อมในโดยการลดปริมาณรอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint) ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม UOB Global Heartbeat Run/Walk ในปีนี้ โดยการผลิตเหรียญรางวัลที่สามารถนำมาใช้เป็นที่รองแก้วได้ การเปิดให้ลงทะเบียนและรับ BIB ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อลดการใช้กระดาษ การจัดเตรียมถังขยะรีไซเคิลสำหรับรวบรวมขวดพลาสติก และการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนใช้ขวดน้ำที่นำมาเอง รวมถึงจัดตั้งจุดคัดแยกขยะ 2 แห่ง สำหรับเก็บขยะทุกรูปแบบเพื่อนำไปรีไซเคิล โดยธนาคารร่วมกับ GEPP Sa-Ard ดิจิทัลแพลตฟอร์มและโซลูชันจัดการขยะ เพื่อคัดแยกขยะภายในงานและนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นำเศษอาหารไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
รับเหรียญรางวัลที่สามารถนำไปใช้ต่อเป็นที่รองแก้ว ตามแนวคิด zero waste 
งานเดิน-วิ่ง UOB Global Heartbeat Run/Walk เป็นส่วนหนึ่งของ ยูโอบี ฮาร์ทบีท (UOB Heartbeat CSR Programme) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนาคารยูโอบี ที่มุ่งส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ความเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ด้วยการดำเนินการตามค่านิยมของธนาคารได้แก่ คุณธรรม สร้างสรรค์ เป็นหนึ่งเดียว และมุ่งมั่น ธนาคารจึงได้รวมแรงร่วมใจกับเพื่อนพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ แบ่งปันเพื่อความแตกต่างที่ดีขึ้นสำหรับชุมชน
ยูโอบี ประเทศไทยนำทีมพนักงานทั่วประเทศ ลูกค้า พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจ ร่วมระดมทุน 3 ล้านบาทจากงาน 2022 UOB Global Heartbeat Run/Walk เพื่อโอกาสทางการศึกษาด้านดิจิทัลและโภชนาการที่ดีแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส
Tag:UOB
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.