SPONSORED

กรณีศึกษา LINE SHOPPING จะช่วยแม่ค้าออนไลน์ทำมาค้าคล่อง แถมยอดขายพุ่งได้อย่างไร

แม้การซื้อขายออนไลน์ จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสปั้นแบรนด์ และแจ้งเกิดได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า เมื่อการซื้อขายออนไลน์ กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ ยิ่งทำให้สมรภูมินี้ ไม่ต่างจากน่านน้ำสีเลือด และกำลังเป็นโจทย์ที่ท้าทายไม่น้อยสำหรับเจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ หรือบางรายทำธุรกิจมานานแต่เพิ่งหันมาจับตลาดออนไลน์ จึงมีข้อจำกัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการต่อรองหรืองบประมาณในการทำธุรกิจ

5 พ.ย. 2021
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.